خوش آمدید — امروز سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵
اطلاعیه
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵ ۱۲:۰۰:۱۸
تهران
امروز سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵
27°
31°
16°
فردا ۷ مهر ۱۳۹۵
31°
16°
۸ مهر ۱۳۹۵
27°
18°
۹ مهر ۱۳۹۵
25°
13°
۱۰ مهر ۱۳۹۵
22°
13°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
TurkishAir TK870 Istanbul On time 1:05:00 PM 1:05:00 PM 9/27/2016
Air Arabia G9201 Sharjah On time 1:50:00 PM 1:50:00 PM 9/27/2016
Iranair IR658 Dubai Delayed 10:25:00 PM 11:10:00 PM 9/27/2016
Azerbaijan J28005 Baku On time 10:25:00 PM 10:25:00 PM 9/27/2016
Mahan Air W5064 Dubai On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 9/27/2016
ATA Airlines I35447 Baghdad Cancelled 10:30:00 PM 10:30:00 PM 9/27/2016
Air Asia D7776 KualaLumpur On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 9/27/2016
Zagros ZV3058 Tbilisi Cancelled 10:30:00 PM 10:30:00 PM 9/27/2016
Mahan Air W51175 Najaf Arrived 11:00:00 AM 11:00:16 AM 9/27/2016
Caspian Air IV7911 Najaf On time 11:20:00 PM 11:20:00 PM 9/27/2016
Kuwait Air KU513 Kuwait Arrived 11:30:00 AM 11:10:41 AM 9/27/2016
TurkishAir TK900 Istanbul On time 11:45:00 PM 11:45:00 PM 9/27/2016
Alitalia AZ756 Rome On time 11:50:00 PM 11:50:00 PM 9/27/2016
IraqiAirways IA185 Basrah Arrived Passport inspection 12:15:00 PM 11:53:13 AM 9/27/2016
Air Astana KC251 Almaty On time 12:20:00 PM 12:20:00 PM 9/27/2016
TurkishAir TK834 Konya Cancelled 12:50:00 PM 12:50:00 PM 9/27/2016
IraqiAirways IA111 Baghdad On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 9/27/2016
Mahan Air W5113 Istanbul On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 9/27/2016
Mahan Air W5119 Ankara On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 9/27/2016
Zagros ZV3014 Baghdad On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 9/27/2016
Caspian Air IV7925 Sulaymaniyah On time 2:10:00 PM 2:10:00 PM 9/27/2016
Qeshm Air QB2203 Dubai On time 2:40:00 PM 2:40:00 PM 9/27/2016
Iran Aseman EP585 Najaf On time 2:55:00 PM 2:55:00 PM 9/27/2016
Iranair IR3412 Baghdad Delayed 3:00:00 PM 4:10:00 PM 9/27/2016
Mahan Air W5060 Dubai On time 3:15:00 PM 3:15:00 PM 9/27/2016
Mahan Air W5062 Dubai Cancelled 3:15:00 PM 3:15:00 PM 9/27/2016
Oman Air WY433 Muscat On time 3:25:00 PM 3:25:00 PM 9/27/2016
Taban HH6370 Astrakhan Cancelled 3:30:00 PM 3:30:00 PM 9/27/2016
Austrian Air OS873/IR873 Vienna On time 3:35:00 PM 3:35:00 PM 9/27/2016
Iranair IR811 Mumbai On time 3:50:00 PM 3:50:00 PM 9/27/2016
Iranair IR3404 Najaf Delayed 4:30:00 PM 7:00:00 PM 9/27/2016
Mahan Air W5085 Moscow Cancelled 4:45:00 PM 4:45:00 PM 9/27/2016
Mahan Air W5103 Munich On time 4:45:00 PM 4:45:00 PM 9/27/2016
Etihad EY349 Abu Dhabi On time 5:05:00 PM 5:05:00 PM 9/27/2016
Emirates EK979 Dubai On time 5:10:00 PM 5:10:00 PM 9/27/2016
ATA Airlines I35406 Istanbul Cancelled 5:25:00 PM 5:25:00 PM 9/27/2016
Mahan Air W51151 Yerevan On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 9/27/2016
Iranair IR750 Milan On time 5:50:00 PM 5:50:00 PM 9/27/2016
Mahan Air W51102 Kabul On time 6:30:00 PM 6:30:00 PM 9/27/2016
Qeshm Air QB2232 Baghdad On time 6:35:00 PM 6:35:00 PM 9/27/2016
Iranair IR728 Cologne Cancelled 7:20:00 PM 7:20:00 PM 9/27/2016
Iranair IR732 Paris On time 7:40:00 PM 7:40:00 PM 9/27/2016
Mahan Air W5117 Istanbul Cancelled 7:45:00 PM 7:45:00 PM 9/27/2016
Emirates EK977 Dubai On time 7:55:00 PM 7:55:00 PM 9/27/2016
Iranair IR3414 Baghdad Cancelled 8:00:00 PM 8:00:00 PM 9/27/2016
Iranair IR3410 Najaf Delayed 8:20:00 PM 10:00:00 PM 9/27/2016
Qeshm Air QB2214 Istanbul Cancelled 8:55:00 PM 8:55:00 PM 9/27/2016
Alnaser 6N123 Baghdad On time 9:00:00 PM 9:00:00 PM 9/27/2016
Iranair IR3460 Najaf Delayed 9:30:00 PM 11:59:00 PM 9/27/2016
Meraj Air JI4802 Najaf On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 9/27/2016
Qeshm Air QB2272 Tbilisi Cancelled 9:30:00 PM 9:30:00 PM 9/27/2016
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Azerbaijan J28018 Baku On time Check in gate 1:05:00 PM 1:05:00 PM 9/27/2016
IraqiAirways IA186 Basrah On time Check in gate 1:15:00 PM 1:15:00 PM 9/27/2016
Mahan Air W51150 Yerevan On time Check in gate 1:15:00 PM 1:15:00 PM 9/27/2016
Air Astana KC252 Almaty On time Check in gate 1:20:00 PM 1:20:00 PM 9/27/2016
Qeshm Air QB2215 Istanbul Cancelled 1:30:00 PM 1:30:00 PM 9/27/2016
TurkishAir TK835 Konya Cancelled 1:50:00 PM 1:50:00 PM 9/27/2016
Alnaser 6N124 Baghdad On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 9/27/2016
Meraj Air JI4805 Istanbul On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 9/27/2016
Iran Aseman EP510 Istanbul On time 10:40:00 PM 10:40:00 PM 9/27/2016
Qatar Air QR483 Doha Departed 11:35:00 AM 11:56:53 AM 9/27/2016
Kuwait Air KU514 Kuwait On time Boarding 12:30:00 PM 12:30:00 PM 9/27/2016
Iranair IR3405 Najaf Delayed Check in now 12:30:00 PM 3:00:00 PM 9/27/2016
Air Arabia G9202 Sharjah On time Check in now 2:30:00 PM 2:30:00 PM 9/27/2016
TurkishAir TK871 Istanbul On time Check in now 2:35:00 PM 2:35:00 PM 9/27/2016
IraqiAirways IA112 Baghdad On time Check in now 3:00:00 PM 3:00:00 PM 9/27/2016
Thai AirAsia XJ451 Bangkok On time Check in now 3:00:00 PM 3:00:00 PM 9/27/2016
Caspian Air IV7912 Najaf On time 3:30:00 PM 3:30:00 PM 9/27/2016
Mahan Air W5114 Istanbul On time 4:15:00 PM 4:15:00 PM 9/27/2016
Austrian Air OS874/IR874 Vienna On time 4:25:00 PM 4:25:00 PM 9/27/2016
Qeshm Air QB2219 Najaf On time 4:30:00 PM 4:30:00 PM 9/27/2016
Qeshm Air QB2273 Tbilisi Cancelled 4:30:00 PM 4:30:00 PM 9/27/2016
Iranair IR3411 Najaf Delayed 4:30:00 PM 5:40:00 PM 9/27/2016
Oman Air WY434 Muscat On time 4:40:00 PM 4:40:00 PM 9/27/2016
Mahan Air W5065 Dubai On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 9/27/2016
Iranair IR3415 Najaf Delayed 5:30:00 PM 8:00:00 PM 9/27/2016
Taban HH6371 Istanbul Delayed 6:00:00 PM 7:30:00 PM 9/27/2016
Mahan Air W5079 Beijing On time 7:00:00 PM 7:00:00 PM 9/27/2016
Mahan Air W5071 Delhi On time 7:00:00 PM 7:00:00 PM 9/27/2016
Iranair IR697 Damascus Delayed 7:00:00 PM 8:00:00 PM 9/27/2016
Mahan Air W5142 Damascus On time 7:00:00 PM 7:00:00 PM 9/27/2016
Emirates EK980 Dubai On time 7:10:00 PM 7:10:00 PM 9/27/2016
Mahan Air W5077 Shanghai On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 9/27/2016
Mahan Air W5081 Guang Zhou On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 9/27/2016
Etihad EY348 Abu Dhabi On time 8:50:00 PM 8:50:00 PM 9/27/2016
Iranair IR814 KualaLumpur Cancelled 8:55:00 PM 8:55:00 PM 9/27/2016
Mahan Air W5051 Bangkok On time 9:10:00 PM 9:10:00 PM 9/27/2016
Emirates EK978 Dubai On time 9:20:00 PM 9:20:00 PM 9/27/2016
Iranair IR3481 Baghdad Delayed 9:20:00 PM 11:00:00 PM 9/27/2016
سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵
صبح امروز 6مهر ماه دو هواپیمای ایرباس از ناحیه دم در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) برخورد سطحی کردند. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل کورش فتاحی معاونت فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت:متاسفانه امروز سه شنبه 6مهر ماه دو فروند هواپیمای ایرباس شرکت ماهان وجمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) در حین جابجایی از ناحیه دم برخورد کردند که خوشبختانه خسارات  جدی نداشته است . فتاحی گفت:کارشناسان سازمان هواپیمایی وایرلاینها وهندلرها به منظور تشدید تدابیر لازم در حال بررسی علل اصلی هستند ومسافرین با پرواز های جایگزین به مقاصد خودانجام شد. معاونت فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت:شرایط فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) کاملا عادی بوده وپروازها از نظر نش
دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵
همزمان با سالروز شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه علیه السلام امروز 5 مهر ماه مراسم صبحگاه مشترک یگان های نظامی، انتظامی و بسیج مستقر در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برگزار شد. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ، این مراسم با حضور سردار علی استاد حسینی فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز، محمود نویدی ریاست هیات مدیره ومدیر عامل شهر فرودگاهی ،معاونین، فرماندهی پلیس ،گذرنامه وسپاه حفاظت هواپیمایی ،فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)  و جمع کثیری از خواهران وبرادران بسیجی در محل ستاد یگان حفاظت هواپیمایی برگزار گردید. در ابتدای این مراسم سردار علی استاد حسینی، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرزبه خاطرات ۸ سال جنگ ت
دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵
نمایشگاه کتاب در اداره کل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با تخفیف 50 درصد کتاب‌های خود را عرضه می‌کند. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)؛ این نمایشگاه  به منظور ترویج فرهنگ کتاب خوانی  در اداره کل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)برپا شده که استقبال خوب همکاران وکارکنان شهر فرودگاهی  را در پی داشته است. سید حبیب شجاعی مدیریت منابع انسانی وپشتیبانی   شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت :این نمایشگاه به منظور ترویج فرهنگ کتاب خوانی از مورخه 3مهر ماه لغایت 7مهر ماه در اداره کل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)برگزار شده و احتمال تمدید آن نیزوجوددارد. شجاعی گفت: کتابهای این نمایشگاه با 50درصد تخفیف به فروش می ر
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
به گزارش اداره اطلاع رسانی و امور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی ( ره ) : قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در صنعت هوانوردی نیز در حاشیه اجلاس کاپا از پیگیری این وزارتخانه در خصوص مذاکرات ایران با شرکت میتسو بیشی ژاپن برای خرید هواپیماهای این شرکت در آینده نزدیک خبر داد . اصغر فخریه کاشان در جمع خبرنگاران درباره‌ آخرین وضعیت مذاکره با طرف ژاپنی، اشاره نمود: ژاپنی‌ها برای مدت بسیار طولانی روی ساخت نخستین هواپیماهای مسافرتی خود کار کردند که سرانجام طرح نهایی این هواپیما در سه مدل 70، 90 و 100 نفره نهایی شد. وی ادامه داد: در حال حاضر این هواپیمای مسافرتی در امریکا در حال طی کردن مراحل نهایی تست‌ فنی قرار دارد و با نهایی شدن آن ژاپن پروازهای رسمی‌اش را آغاز می&z