خوش آمدید — امروز چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
اطلاعیه
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ ۲۳:۰۰:۲۰
تهران
امروز چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
-1°
12°
-1°
فردا ۵ اسفند ۱۳۹۵
13°
-1°
۶ اسفند ۱۳۹۵
13°
0°
۷ اسفند ۱۳۹۵
15°
1°
۸ اسفند ۱۳۹۵
16°
0°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Emirates EK977 Dubai Arrived Custom inspection 10:30:00 PM 10:20:21 PM 2/22/2017
Zagros ZV3014 Baghdad Arrived 10:30:00 PM 9:50:18 PM 2/22/2017
Air Asia D7776 Kualalumpur Arrived Landed 10:40:00 PM 11:04:26 PM 2/22/2017
Iranair IR658 Dubai Delayed 10:50:00 PM 11:40:00 PM 2/22/2017
QeshmAir QB2298 Najaf Delayed 11:00:00 PM 11:00:00 PM 2/22/2017
Azerbaijan J28005 Baku Arrived Landed 11:25:00 PM 11:06:53 PM 2/22/2017
Mahan Air W5064 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 2/22/2017
Mahan Air W5115 Istanbul Cancelled 11:30:00 PM 11:30:00 PM 2/22/2017
Iranair IR712 Stockholm Delayed 11:40:00 PM 12:35:00 AM 2/23/2017
Iranair IR714 Ankara On time 11:45:00 PM 11:45:00 PM 2/22/2017
QeshmAir QB2214 Istanbul Arrived 8:55:00 PM 9:50:47 PM 2/22/2017
China South CZ6025 Urumqi Arrived 9:25:00 PM 10:07:33 PM 2/22/2017
Iranair IR3404 Najaf On time 1:00:00 PM 1:00:00 PM 2/23/2017
UkraineInt PS751 Kiev On time 1:05:00 AM 1:05:00 AM 2/23/2017
TurkishAir TK874 Istanbul On time 1:10:00 AM 1:10:00 AM 2/23/2017
Taban HH7234 Tbilisi On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 2/23/2017
Iran Aseman EP585 Najaf On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 2/23/2017
Iranair IR813 Karachi On time 1:45:00 PM 1:45:00 PM 2/23/2017
Air Arabia G9201 Sharjah On time 1:50:00 PM 1:50:00 PM 2/23/2017
Azerbaijan J28017 Baku On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 2/23/2017
Qatar Air QR482 Doha On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 2/23/2017
Kish Air Y97150 Najaf On time 10:30:00 AM 10:30:00 AM 2/23/2017
Mahan Air W51102 Kabul On time 10:45:00 AM 10:45:00 AM 2/23/2017
Etihad EY349 Abu Dhabi On time 11:55:00 AM 11:55:00 AM 2/23/2017
ATA Airlines I35404 Istanbul On time 12:01:00 AM 12:01:00 AM 2/23/2017
AirAstana KC251 Almaty On time 12:20:00 PM 12:20:00 PM 2/23/2017
TurkishAir TK898 Istanbul On time 12:30:00 AM 12:30:00 AM 2/23/2017
Alitalia AZ756 Rome On time 12:40:00 AM 12:40:00 AM 2/23/2017
Lufthansa LH600/IR1600 Frankfurt On time 12:40:00 AM 12:40:00 AM 2/23/2017
IraqiAirways IA119 Baghdad On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 2/23/2017
Mahan Air W5060 Dubai On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 2/23/2017
TurkishAir TK870 Istanbul On time 2:15:00 PM 2:15:00 PM 2/23/2017
Aeroflot SU512 Moscow On time 2:30:00 AM 2:30:00 AM 2/23/2017
QeshmAir QB2203 Dubai On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 2/23/2017
Mahan Air W5119 Ankara Cancelled 2:50:00 PM 2:50:00 PM 2/23/2017
Austrian Air OS871 Vienna On time 2:55:00 AM 2:55:00 AM 2/23/2017
Etihad EY343 Abu Dhabi On time 3:05:00 AM 3:05:00 AM 2/23/2017
Aegean A3948 Athens Cancelled 3:05:00 AM 3:05:00 AM 2/23/2017
Taban HH7272 Istanbul On time 3:10:00 AM 3:10:00 AM 2/23/2017
Atlas Jet KK6570 Istanbul On time 3:20:00 AM 3:20:00 AM 2/23/2017
Qatar Air QR490 Doha On time 3:30:00 AM 3:30:00 AM 2/23/2017
Iranair IR738 Rome On time 3:35:00 AM 3:35:00 AM 2/23/2017
Oman Air WY431 Muscat On time 3:35:00 AM 3:35:00 AM 2/23/2017
Mahan Air W5050 Bangkok On time 4:00:00 AM 4:00:00 AM 2/23/2017
Pegasus PC514 Istanbul On time 4:05:00 AM 4:05:00 AM 2/23/2017
Emirates EK975 Dubai On time 4:10:00 AM 4:10:00 AM 2/23/2017
TurkishAir TK872 Istanbul On time 4:15:00 AM 4:15:00 AM 2/23/2017
Mahan Air W5078 Beijing On time 4:40:00 AM 4:40:00 AM 2/23/2017
Mahan Air W5080 Guang Zhou On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 2/23/2017
TurkishAir TK878 Istanbul On time 6:10:00 AM 6:10:00 AM 2/23/2017
Iran Aseman EP511 Istanbul Cancelled 6:20:00 AM 6:20:00 AM 2/23/2017
British Air BA153 London On time 6:45:00 AM 6:45:00 AM 2/23/2017
Meraj Air JI4804 Istanbul On time 6:55:00 AM 6:55:00 AM 2/23/2017
Emirates EK971 Dubai On time 9:40:00 AM 9:40:00 AM 2/23/2017
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Qatar Air QR499 Doha Departed 10:40:00 PM 10:47:24 PM 2/22/2017
China South CZ6026 Urumqi On time Boarding 10:45:00 PM 10:45:00 PM 2/22/2017
Iran Aseman EP510 Istanbul Cancelled 11:20:00 PM 11:20:00 PM 2/22/2017
Meraj Air JI4805 Istanbul On time Boarding 11:30:00 PM 11:30:00 PM 2/22/2017
Air Asia D7777 Kualalumpur Delayed Check in gate 12:05:00 AM 12:35:00 AM 2/23/2017
Emirates EK978 Dubai On time Check in now 12:55:00 AM 12:55:00 AM 2/23/2017
Azerbaijan J28006 Baku On time 2:35:00 AM 2:35:00 AM 2/23/2017
Lufthansa LH601/IR1601 Frankfurt On time 2:50:00 AM 2:50:00 AM 2/23/2017
TurkishAir TK875 Istanbul On time 3:25:00 AM 3:25:00 AM 2/23/2017
Alitalia AZ757 Rome On time 3:45:00 AM 3:45:00 AM 2/23/2017
Austrian Air OS872 Vienna On time 3:50:00 AM 3:50:00 AM 2/23/2017
Mahan Air W51101 Kabul On time 4:00:00 AM 4:00:00 AM 2/23/2017
Etihad EY344 Abu Dhabi On time 4:10:00 AM 4:10:00 AM 2/23/2017
Aegean A3949 Athens Cancelled 4:15:00 AM 4:15:00 AM 2/23/2017
Oman Air WY432 Muscat On time 4:25:00 AM 4:25:00 AM 2/23/2017
Aeroflot SU513 Moscow On time 4:30:00 AM 4:30:00 AM 2/23/2017
Qatar Air QR491 Doha On time 4:40:00 AM 4:40:00 AM 2/23/2017
Pegasus PC513 Istanbul On time 4:55:00 AM 4:55:00 AM 2/23/2017
Atlas Jet KK6571 Istanbul On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 2/23/2017
QeshmAir QB2219 Najaf On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 2/23/2017
TurkishAir TK873 Istanbul On time 5:10:00 AM 5:10:00 AM 2/23/2017
UkraineInt PS752 Kiev On time 5:15:00 AM 5:15:00 AM 2/23/2017
Emirates EK976 Dubai On time 5:40:00 AM 5:40:00 AM 2/23/2017
Iranair IR725 Amsterdam On time 6:05:00 AM 6:05:00 AM 2/23/2017
TurkishAir TK899 Istanbul On time 6:20:00 AM 6:20:00 AM 2/23/2017
Iranair IR812 Karachi On time 6:40:00 AM 6:40:00 AM 2/23/2017
Mahan Air W5112 Istanbul On time 6:50:00 AM 6:50:00 AM 2/23/2017
Iranair IR659 Dubai On time 7:00:00 AM 7:00:00 AM 2/23/2017
Mahan Air W5130 Copenhagen Cancelled 7:10:00 AM 7:10:00 AM 2/23/2017
Iranair IR711 London On time 7:40:00 AM 7:40:00 AM 2/23/2017
TurkishAir TK879 Istanbul On time 7:40:00 AM 7:40:00 AM 2/23/2017
Mahan Air W5061 Dubai On time 8:00:00 AM 8:00:00 AM 2/23/2017
Mahan Air W5118 Ankara Cancelled 8:00:00 AM 8:00:00 AM 2/23/2017
Iranair IR723 Hamburg On time 8:30:00 AM 8:30:00 AM 2/23/2017
Mahan Air W5084 Moscow On time 8:45:00 AM 8:45:00 AM 2/23/2017
Iranair IR3405 Najaf On time 9:00:00 AM 9:00:00 AM 2/23/2017
Taban HH7233 Tbilisi On time 9:00:00 AM 9:00:00 AM 2/23/2017
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
طی حکمی از طرف مهندس محمود نویدی رئیس هیات مدیره ومدیر عامل شهر شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ذیحساب ومدیر کل امور مالی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)معرفی شد . به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) رئیس هیات مدیره ومدیر عامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)  طی مراسمی مهندس محمد علی نوبیل رابه عنوان ذیحساب ومدیر کل امور مالی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)معرفی کرد. در بخشی از این حکم آمده است:نظر به تعهد ،تخصص وحسن سوابق اجرایی جنابعالی در مشاغل مختلف مدیریتی ، به موجب این ابلاغ به سمت مدیر کل امور مالی وذیحساب شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب می شوید . توفیق روز افزون شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ومجموعه شرکت شهر فرودگاهی امام
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
معاون شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) باتکذیب خبرتوقف برنامه پروازی ایرلاین های هندی به ایران به دنبال اعمال تحریم از سوی آمریکا،گفت:ایرلاین های هندی هیچگاه به ایران برنامه پروازی نداشتند. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل "مهندس کوروش فتاحی عضو هیئت مدیره ومعاون فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: ایرلاین های هندی تاکنون پروازی را به فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) نداشته اند و خبر برخی رسانه ها مبنی بر توقف یا بازنگری در برنامه پروازی شرکت های هواپیمایی هندی به ایران صحیح نیست. فتاحی ادامه داد: البته شرکت های ایرانی به شهرهای مختلف هند پرواز دارند اما شرکت های هندی به فرودگاه امام خمینی(ره) پروازی نداشته اند.گفتنی است، اکونومیک تایمز در خبری مدعی شده بود پس از مواضع سختگ
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
با اجرای پروژه راه اندازی شبکه کنترل و دیسپچ شبکه توزیع برق شهر فرودگاهی ، گامی مهم و موثر در راستای سند چشم انداز شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برخواهیم داشت و حرکت برزگی به سمت هوشمندسازی تجهیزات و زیرساخت های استراتژیک شهر فرودگاهی انجام خواهیم داد. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)مجید داودی مدیر کل تامین و تجهیز فرودگاهی در حاشیه بازدید از مرکز دیسپاچینگ توزیع برق استان البرز که به عنوان الگوی موفق اجرای این پروژه در سطح کشور شناخته شده است ، با اعلام موارد فوق افزود : با توجه به پتانسیل بالای شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) میتوان بر اساس برنامه ای منظم و مدون و به همت متخصصین شاغل در حوزه برق فرودگاه ، فرودگاه امام خمینی (ره) را بعنوان الگوی مناسب و توانمن