خوش آمدید — امروز چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
اطلاعیه
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰:۲۰
تهران
امروز چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
21°
31°
16°
فردا ۸ مهر ۱۳۹۵
31°
16°
۹ مهر ۱۳۹۵
27°
18°
۱۰ مهر ۱۳۹۵
25°
13°
۱۱ مهر ۱۳۹۵
22°
13°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Iranair IR658 Dubai Arrived Passport inspection 10:25:00 PM 11:41:18 PM 9/27/2016
Mahan Air W5064 Dubai Arrived 10:30:00 PM 10:39:51 PM 9/27/2016
Caspian Air IV7911 Najaf Arrived Passport inspection 11:20:00 PM 11:44:40 PM 9/27/2016
TurkishAir TK900 Istanbul Arrived Landed 11:45:00 PM 11:55:09 PM 9/27/2016
Alitalia AZ756 Rome Arrived Custom inspection 11:50:00 PM 11:17:54 PM 9/27/2016
Iranair IR3404 Najaf Arrived Passport inspection 4:30:00 PM 11:51:59 PM 9/27/2016
Iranair IR3460 Najaf Delayed 9:30:00 PM 2:00:00 AM 9/28/2016
IraqiAirways IA113 Najaf On time 1:00:00 PM 1:00:00 PM 9/28/2016
Iranair IR660 Beirut On time 1:05:00 PM 1:05:00 PM 9/28/2016
TurkishAir TK870 Istanbul On time 1:05:00 PM 1:05:00 PM 9/28/2016
Iranair IR3480 Baghdad Delayed 1:15:00 AM 2:55:00 AM 9/28/2016
Aeroflot SU512 Moscow On time 1:20:00 AM 1:20:00 AM 9/28/2016
Mahan Air W51195 Kuwait Cancelled 1:20:00 PM 1:20:00 PM 9/28/2016
Iranair IR710 London On time 1:30:00 AM 1:30:00 AM 9/28/2016
Qeshm Air QB2218 Najaf On time 1:30:00 AM 1:30:00 AM 9/28/2016
Iranair IR718 Istanbul On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 9/28/2016
Taban HH6350 Baghdad Cancelled 1:30:00 PM 1:30:00 PM 9/28/2016
Mahan Air W5050 Bangkok On time 1:40:00 AM 1:40:00 AM 9/28/2016
Air Arabia G9201 Sharjah On time 1:50:00 PM 1:50:00 PM 9/28/2016
Fly Baghdad IF761 Baghdad On time 11:00:00 AM 11:00:00 AM 9/28/2016
Mahan Air W51175 Najaf On time 11:00:00 AM 11:00:00 AM 9/28/2016
Mahan Air W51171 Erbil On time 11:30:00 AM 11:30:00 AM 9/28/2016
Mahan Air W5115 Istanbul Arrived Passport inspection 12:01:00 AM 11:39:26 PM 9/27/2016
Lufthansa LH600 Frankfurt Arrived Passport inspection 12:10:00 AM 11:47:07 PM 9/27/2016
Ukraine Int PS751 Kiev Arrived Landed 12:25:00 AM 11:58:27 PM 9/27/2016
TurkishAir TK874 Istanbul On time 12:30:00 AM 12:30:00 AM 9/28/2016
Iranair IR696 Damascus On time 12:40:00 AM 12:40:00 AM 9/28/2016
ATA Airlines I35408 Tbilisi Cancelled 12:40:00 AM 12:40:00 AM 9/28/2016
Aegean A3948 Athens On time 12:50:00 AM 12:50:00 AM 9/28/2016
Taban HH6372 Istanbul On time 2:00:00 AM 2:00:00 AM 9/28/2016
Mahan Air W5143 Damascus On time 2:00:00 AM 2:00:00 AM 9/28/2016
Mahan Air W5113 Istanbul On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 9/28/2016
Pegasus PC512 Istanbul On time 2:05:00 AM 2:05:00 AM 9/28/2016
Fly Dubai FZ241 Dubai On time 2:10:00 PM 2:10:00 PM 9/28/2016
Atlas Jet KK6570 Istanbul On time 2:20:00 AM 2:20:00 AM 9/28/2016
Emirates EK975 Dubai On time 2:30:00 AM 2:30:00 AM 9/28/2016
Belavia Air B2787 Minsk On time 2:40:00 AM 2:40:00 AM 9/28/2016
Qeshm Air QB2203 Dubai On time 2:40:00 PM 2:40:00 PM 9/28/2016
Oman Air WY431 Muscat On time 2:45:00 AM 2:45:00 AM 9/28/2016
Iran Aseman EP585 Najaf On time 2:55:00 PM 2:55:00 PM 9/28/2016
Etihad EY343 Abu Dhabi On time 3:00:00 AM 3:00:00 AM 9/28/2016
Mahan Air W51107 Isparta Cancelled 3:00:00 PM 3:00:00 PM 9/28/2016
TurkishAir TK872 Istanbul On time 3:10:00 AM 3:10:00 AM 9/28/2016
Mahan Air W5082 KualaLumpur On time 3:15:00 AM 3:15:00 AM 9/28/2016
Qatar Air QR490 Doha On time 3:25:00 AM 3:25:00 AM 9/28/2016
Qeshm Air QB2244 Isparta Cancelled 3:40:00 AM 3:40:00 AM 9/28/2016
Mahan Air W5070 Delhi On time 3:55:00 AM 3:55:00 AM 9/28/2016
Mahan Air W5076 Shanghai On time 4:15:00 AM 4:15:00 AM 9/28/2016
Mahan Air W5088 Beijing On time 4:45:00 AM 4:45:00 AM 9/28/2016
TurkishAir TK878 Istanbul On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 9/28/2016
British Air BA0153 London On time 5:25:00 AM 5:25:00 AM 9/28/2016
Iran Aseman EP511 Istanbul On time 5:40:00 AM 5:40:00 AM 9/28/2016
Meraj Air JI4804 Istanbul On time 5:50:00 AM 5:50:00 AM 9/28/2016
ATA Airlines I35404 Istanbul Cancelled 6:10:00 AM 6:10:00 AM 9/28/2016
Emirates EK971 Dubai On time 9:25:00 AM 9:25:00 AM 9/28/2016
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Meraj Air JI4805 Istanbul Departed 10:30:00 PM 12:01:51 AM 9/28/2016
Iran Aseman EP510 Istanbul Departed 10:40:00 PM 12:05:20 AM 9/28/2016
Iranair IR3481 Baghdad Departed 9:20:00 PM 11:48:52 PM 9/27/2016
Mahan Air W51150 Yerevan On time 1:15:00 PM 1:15:00 PM 9/28/2016
Qeshm Air QB2215 Istanbul On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 9/28/2016
Azerbaijan J28006 Baku On time Check in now 1:35:00 AM 1:35:00 AM 9/28/2016
Aegean A3949 Athens On time Check in now 1:45:00 AM 1:45:00 AM 9/28/2016
Mahan Air W5063 Dubai Cancelled 10:00:00 AM 10:00:00 AM 9/28/2016
TurkishAir TK6562 Varna On time 10:30:00 AM 10:30:00 AM 9/28/2016
Emirates EK972 Dubai On time 10:40:00 AM 10:40:00 AM 9/28/2016
Iran Aseman EP584 Najaf On time 10:55:00 AM 10:55:00 AM 9/28/2016
Taban HH6357 Najaf Cancelled 11:00:00 AM 11:00:00 AM 9/28/2016
Qeshm Air QB2209 Istanbul Cancelled 11:00:00 AM 11:00:00 AM 9/28/2016
Fly Baghdad IF762 Baghdad On time 12:00:00 PM 12:00:00 PM 9/28/2016
Air Asia D7777 KualaLumpur On time Ready to depart 12:05:00 AM 12:05:00 AM 9/28/2016
Mahan Air W51186 Kuwait Cancelled 12:10:00 PM 12:10:00 PM 9/28/2016
TurkishAir TK875 Istanbul On time Check in now 2:00:00 AM 2:00:00 AM 9/28/2016
IraqiAirways IA114 Najaf On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 9/28/2016
Lufthansa LH601 Frankfurt On time Check in now 2:10:00 AM 2:10:00 AM 9/28/2016
Aeroflot SU513 Moscow On time Check in now 2:30:00 AM 2:30:00 AM 9/28/2016
Air Arabia G9202 Sharjah On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 9/28/2016
Mahan Air W51194 Kuwait Cancelled 2:30:00 PM 2:30:00 PM 9/28/2016
TurkishAir TK871 Istanbul On time 2:35:00 PM 2:35:00 PM 9/28/2016
Alitalia AZ757 Rome On time Check in now 2:45:00 AM 2:45:00 AM 9/28/2016
TurkishAir TK901 Istanbul On time 3:40:00 AM 3:40:00 AM 9/28/2016
Belavia Air B2788 Minsk On time 3:40:00 AM 3:40:00 AM 9/28/2016
Emirates EK976 Dubai On time 3:55:00 AM 3:55:00 AM 9/28/2016
Oman Air WY432 Muscat On time 4:00:00 AM 4:00:00 AM 9/28/2016
Zagros ZV3013 Najaf On time 4:00:00 AM 4:00:00 AM 9/28/2016
Etihad EY344 Abu Dhabi On time 4:00:00 AM 4:00:00 AM 9/28/2016
Pegasus PC4513 Istanbul On time 4:00:00 AM 4:00:00 AM 9/28/2016
Atlas Jet KK6571 Istanbul On time 4:00:00 AM 4:00:00 AM 9/28/2016
TurkishAir TK873 Istanbul On time 4:10:00 AM 4:10:00 AM 9/28/2016
Ukraine Int PS752 Kiev On time 4:25:00 AM 4:25:00 AM 9/28/2016
Qatar Air QR491 Doha On time 4:35:00 AM 4:35:00 AM 9/28/2016
Iranair IR661 Beirut On time 5:15:00 AM 5:15:00 AM 9/28/2016
Iranair IR719 Istanbul On time 5:45:00 AM 5:45:00 AM 9/28/2016
Mahan Air W5106 Paris On time 5:45:00 AM 5:45:00 AM 9/28/2016
Mahan Air W5112 Istanbul On time 5:50:00 AM 5:50:00 AM 9/28/2016
Mahan Air W5110 Milan On time 6:10:00 AM 6:10:00 AM 9/28/2016
Mahan Air W5100 Dusseldorf On time 6:20:00 AM 6:20:00 AM 9/28/2016
Iranair IR721 Frankfurt On time 6:20:00 AM 6:20:00 AM 9/28/2016
TurkishAir TK879 Istanbul On time 6:30:00 AM 6:30:00 AM 9/28/2016
Mahan Air W51174 Najaf On time 6:45:00 AM 6:45:00 AM 9/28/2016
Mahan Air W5061 Dubai On time 7:00:00 AM 7:00:00 AM 9/28/2016
Iranair IR659 Dubai On time 7:00:00 AM 7:00:00 AM 9/28/2016
Qeshm Air QB2219 Najaf On time 7:00:00 AM 7:00:00 AM 9/28/2016
Mahan Air W51170 Erbil On time 7:15:00 AM 7:15:00 AM 9/28/2016
Iranair IR713 Stockholm On time 7:30:00 AM 7:30:00 AM 9/28/2016
British Air BA0152 London On time 7:35:00 AM 7:35:00 AM 9/28/2016
Mahan Air W51108 Isparta Cancelled 8:30:00 AM 8:30:00 AM 9/28/2016
Iranair IR3407 Najaf On time 8:55:00 AM 8:55:00 AM 9/28/2016
Iranair IR3415 Baghdad On time 9:00:00 AM 9:00:00 AM 9/28/2016
Taban HH6349 Baghdad Cancelled 9:30:00 AM 9:30:00 AM 9/28/2016
ATA Airlines I35430 Najaf Cancelled 9:30:00 AM 9:30:00 AM 9/28/2016
Meraj Air JI4803 Najaf On time 9:30:00 AM 9:30:00 AM 9/28/2016
Qeshm Air QB2202 Dubai On time 9:30:00 AM 9:30:00 AM 9/28/2016
سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵
امروز 6 مهر ماه با حکم مهندس محمود نویدی مدیر عامل ورئیس هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) مهندس مجید داودی به سمت مدیرکل دفتر امور فنی واجرایی  انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در این حکم آمده است:نظر به تعهد ، تخصص وتجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت مدیرکل دفتر امور فنی واجرایی  منصوب می شوید،انتظار می رود با استعانت از درگاه باریتعالی وبهره گیری از ظرفیت های موجود، حسب اختیارات تفویضی وامور محوله در جهت پیشبرد اهداف وبرنامه ریزی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اقدام نمایید.   روابط عمومی وامور بین الملل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵
امروز 6 مهر ماه با حکم مهندس محمود نویدی مدیر عامل ورئیس هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) مهندس هادی دوست طلب به سمت سرپرست دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی  انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در این حکم آمده است:نظر به تعهد ، تخصص وتجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی منصوب می شوید،انتظار می رود با استعانت از درگاه باریتعالی وبهره گیری از ظرفیت های موجود، حسب اختیارات تفویضی وامور محوله در جهت پیشبرد اهداف وبرنامه ریزی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اقدام نمایید.   روابط عمومی وامور بین الملل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵
صبح امروز 6مهر ماه دو هواپیمای ایرباس از ناحیه دم در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) برخورد سطحی کردند. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل کورش فتاحی معاونت فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت:متاسفانه امروز سه شنبه 6مهر ماه دو فروند هواپیمای ایرباس شرکت ماهان وجمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) در حین جابجایی از ناحیه دم برخورد کردند که خوشبختانه خسارات  جدی نداشته است . فتاحی گفت:کارشناسان سازمان هواپیمایی وایرلاینها وهندلرها به منظور تشدید تدابیر لازم در حال بررسی علل اصلی هستند ومسافرین با پرواز های جایگزین به مقاصد خودانجام شد. معاونت فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت:شرایط فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) کاملا عادی بوده وپروازها از نظر نش