خوش آمدید — امروز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶
اطلاعیه
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ ۲۳:۰۰:۱۷
تهران
امروز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶
22°
30°
19°
فردا ۲ خرداد ۱۳۹۶
33°
18°
۳ خرداد ۱۳۹۶
32°
21°
۴ خرداد ۱۳۹۶
33°
20°
۵ خرداد ۱۳۹۶
33°
18°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Qatar Air QR498 Doha Arrived 10:25:00 PM 10:07:15 PM 5/22/2017
Azerbaijan J28005 Baku Arrived Landed 11:25:00 PM 11:20:21 PM 5/22/2017
Mahan Air W5064 Dubai Arrived Landed 11:30:00 PM 11:27:56 PM 5/22/2017
Iranair IR659 Dubai On time 11:35:00 PM 11:35:00 PM 5/22/2017
Emirates EK977 Dubai On time 11:40:00 PM 11:40:00 PM 5/22/2017
ATA Airlines I36608 Tbilisi On time 11:40:00 PM 11:40:00 PM 5/22/2017
Alitalia AZ756 Rome On time Ready to land 11:40:00 PM 11:40:00 PM 5/22/2017
TurkishAir TK898 Istanbul On time Ready to land 11:45:00 PM 11:45:00 PM 5/22/2017
Iran Aseman EP551 Yerevan Arrived 8:25:00 PM 10:26:14 PM 5/22/2017
Lufthansa LH600/IR1600 Frankfurt Arrived 9:25:00 PM 9:48:38 PM 5/22/2017
Iranair IR660 Beirut On time 1:10:00 AM 1:10:00 AM 5/23/2017
KLM KL433 Amsterdam On time 1:20:00 AM 1:20:00 AM 5/23/2017
TurkishAir TK874 Istanbul On time 1:30:00 AM 1:30:00 AM 5/23/2017
Iranair IR3408 Najaf On time 1:40:00 AM 1:40:00 AM 5/23/2017
QeshmAir QB2298 Najaf On time 12:20:00 AM 12:20:00 AM 5/23/2017
Iranair IR3478 Najaf On time 12:30:00 AM 12:30:00 AM 5/23/2017
QeshmAir QB2214 Istanbul On time 2:30:00 AM 2:30:00 AM 5/23/2017
Taban HH7272 Istanbul On time 2:50:00 AM 2:50:00 AM 5/23/2017
Austrian Air OS871 Vienna On time 3:00:00 AM 3:00:00 AM 5/23/2017
ATA Airlines I35404 Istanbul On time 3:10:00 AM 3:10:00 AM 5/23/2017
Atlas Jet KK6570 Istanbul On time 3:20:00 AM 3:20:00 AM 5/23/2017
Aegean A3948 Athens On time 3:25:00 AM 3:25:00 AM 5/23/2017
Pegasus PC512 Istanbul On time 3:35:00 AM 3:35:00 AM 5/23/2017
Mahan Air W5050 Bangkok On time 3:45:00 AM 3:45:00 AM 5/23/2017
Etihad EY343 Abu Dhabi On time 4:00:00 AM 4:00:00 AM 5/23/2017
Mahan Air W5082 Kualalumpur On time 4:15:00 AM 4:15:00 AM 5/23/2017
TurkishAir TK872 Istanbul On time 4:15:00 AM 4:15:00 AM 5/23/2017
Qatar Air QR490 Doha On time 4:25:00 AM 4:25:00 AM 5/23/2017
Oman Air WY431 Muscat On time 4:25:00 AM 4:25:00 AM 5/23/2017
Mahan Air W5080 Guang Zhou On time 4:50:00 AM 4:50:00 AM 5/23/2017
Mahan Air W5076 Shanghai On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 5/23/2017
Mahan Air W5078 Beijing On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 5/23/2017
Emirates EK975 Dubai On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 5/23/2017
TurkishAir TK878 Istanbul On time 5:55:00 AM 5:55:00 AM 5/23/2017
Germania ST3328 Berlin On time 6:25:00 AM 6:25:00 AM 5/23/2017
British Air BA153 London On time 6:25:00 AM 6:25:00 AM 5/23/2017
Meraj Air JI4804 Istanbul Cancelled 6:55:00 AM 6:55:00 AM 5/23/2017
Chamwings 6Q561 Damascus On time 8:15:00 AM 8:15:00 AM 5/23/2017
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Meraj Air JI4805 Istanbul Cancelled 11:30:00 PM 11:30:00 PM 5/22/2017
China South CZ6026 Urumqi On time Ready to depart 11:30:00 PM 11:30:00 PM 5/22/2017
Qatar Air QR499 Doha On time Ready to depart 11:35:00 PM 11:35:00 PM 5/22/2017
Azerbaijan J25010 Al Ain On time Check in gate 11:50:00 PM 11:50:00 PM 5/22/2017
QeshmAir QB2217 Najaf On time 1:00:00 PM 1:00:00 PM 5/23/2017
QeshmAir QB2219 Najaf Cancelled 1:00:00 PM 1:00:00 PM 5/23/2017
Al-Naser 6N634 Najaf Cancelled 1:00:00 PM 1:00:00 PM 5/23/2017
Mahan Air W51150 Yerevan On time 1:00:00 PM 1:00:00 PM 5/23/2017
Emirates EK978 Dubai On time Check in now 1:50:00 AM 1:50:00 AM 5/23/2017
Chamwings 6Q562 Damascus On time 10:00:00 AM 10:00:00 AM 5/23/2017
Meraj Air JI4803 Najaf On time 10:15:00 AM 10:15:00 AM 5/23/2017
QeshmAir QB2202 Dubai On time 10:30:00 AM 10:30:00 AM 5/23/2017
Iran Aseman EP584 Najaf On time 10:30:00 AM 10:30:00 AM 5/23/2017
Mahan Air W5063 Dubai Cancelled 11:00:00 AM 11:00:00 AM 5/23/2017
Emirates EK972 Dubai On time 11:40:00 AM 11:40:00 AM 5/23/2017
Qatar Air QR483 Doha On time 12:45:00 PM 12:45:00 PM 5/23/2017
Azerbaijan J28006 Baku On time 2:35:00 AM 2:35:00 AM 5/23/2017
Siberian Air S7952 Moscow Cancelled 2:45:00 AM 2:45:00 AM 5/23/2017
TurkishAir TK875 Istanbul On time 2:55:00 AM 2:55:00 AM 5/23/2017
Lufthansa LH601/IR1601 Frankfurt On time 3:00:00 AM 3:00:00 AM 5/23/2017
KLM KL434 Amsterdam On time 3:20:00 AM 3:20:00 AM 5/23/2017
Austrian Air OS872 Vienna On time 3:55:00 AM 3:55:00 AM 5/23/2017
Alitalia AZ757 Rome On time 4:10:00 AM 4:10:00 AM 5/23/2017
TurkishAir TK899 Istanbul On time 4:10:00 AM 4:10:00 AM 5/23/2017
Aegean A3949 Athens On time 4:25:00 AM 4:25:00 AM 5/23/2017
Pegasus PC513 Istanbul On time 4:35:00 AM 4:35:00 AM 5/23/2017
Atlas Jet KK6571 Istanbul On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 5/23/2017
TurkishAir TK873 Istanbul On time 5:15:00 AM 5:15:00 AM 5/23/2017
Oman Air WY432 Muscat On time 5:15:00 AM 5:15:00 AM 5/23/2017
Etihad EY344 Abu Dhabi On time 5:20:00 AM 5:20:00 AM 5/23/2017
Zagros ZV3013 Najaf On time 5:30:00 AM 5:30:00 AM 5/23/2017
Qatar Air QR491 Doha On time 5:35:00 AM 5:35:00 AM 5/23/2017
Emirates EK976 Dubai On time 6:35:00 AM 6:35:00 AM 5/23/2017
Iranair IR751 Milan On time 6:50:00 AM 6:50:00 AM 5/23/2017
Mahan Air W5112 Istanbul On time 6:50:00 AM 6:50:00 AM 5/23/2017
Mahan Air W5102 Munich On time 7:00:00 AM 7:00:00 AM 5/23/2017
Iranair IR810 Mumbai On time 7:05:00 AM 7:05:00 AM 5/23/2017
Iranair IR733 Paris On time 7:10:00 AM 7:10:00 AM 5/23/2017
Germania ST3329 Berlin On time 7:25:00 AM 7:25:00 AM 5/23/2017
TurkishAir TK879 Istanbul On time 7:25:00 AM 7:25:00 AM 5/23/2017
Iranair IR658 Dubai On time 8:00:00 AM 8:00:00 AM 5/23/2017
Mahan Air W5118 Ankara On time 8:00:00 AM 8:00:00 AM 5/23/2017
Mahan Air W5061 Dubai On time 8:00:00 AM 8:00:00 AM 5/23/2017
Mahan Air W5084 Moscow On time 8:15:00 AM 8:15:00 AM 5/23/2017
Iranair IR3407 Najaf On time 9:00:00 AM 9:00:00 AM 5/23/2017
Iranair IR711 London On time 9:00:00 AM 9:00:00 AM 5/23/2017
British Air BA152 London On time 9:10:00 AM 9:10:00 AM 5/23/2017
Taban HH7233 Tbilisi On time 9:30:00 AM 9:30:00 AM 5/23/2017
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶
نمایشگاه و کنفرانس جهانی airport show در تاریخ 25 لغایت 27 اردیبهشت ماه سال جاری در دبی برگزار شد. در این رویداد بیش از 300 شرکت فعال در صنعت فرودگاهی حضور داشته و بیش از 7500 شرکت کننده در آن مشارکت داشتند. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)در کنفرانس جنبی مربوط به این رویداد ، احمدرضا بیاتی مدیر همکاری های بین المللی شهر فرودگاهی به عنوان سخنران در پنل تخصصی با موضوع "چشم انداز شهرهای فرودگاهی " حضور داشت که ضمن معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در شهر فرودگاهی امام(ره) در زمینه افقهای پیش روی شهرهای فرودگاهی ، نقش بخش دولتی و خصوصی در توسعه شهرهای فرودگاهی و فرصتها و تهدید های ایجاد شهرهای فرودگاهی با سایر شرکت کنندگان به بحث و تبادل نظر پرداختند. h
یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
نمایندگی شرکت هواپیمایی امارات در ایران از شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به علت هماهنگی و برنامه‌ریزی فرود اضطراری پرواز عبوری این شرکت قدردانی کرد.   به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، شرکت هواپیمایی امارات ،طی نامه‌ای رسمی از کوروش فتاحی عضو هیأت مدیره و معاونت امور فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) جهت مساعدت و عملکرد متعهدانه این سازمان مبنی بر کمک‌رسانی به مسافر بیمار تقدیر و تشکر شد و بر نقش تاثیرگذار عوامل فرودگاه بر بهبود وضعیت جسمانی این مسافر تاکید گردید. در این نامه آمده است : جناب آقای مهندس فتاحی عضو محترم هیأت مدیره و معاونت امور فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با سلام. احتراما،
یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
  بسمه تعالی مدیر مسئول محترم روزنامه اطلاعات   با سلام   احتراما، در خصوص نقد عنوان شده از سوی مسافرین در صفحه 13 روزنامه اطلاعات مورخه 13اردیبهشت 1396در خصوص «مشکل ازدحام در آسانسور فرودگاه » انتشار یافته بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و خبر گزاریها توضیحات زیر ارسال می شود،خواهشمند است دستور مقتضی را برای انتشار توضیحات زیر صادر فرمایید.  به آگاهی می‌رساند که در ترمینال مسافری فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، چهار دستگاه آسانسور هر کدام با ظرفیت 25 نفر و دو شیبراه در قسمت شرق و غرب تعبیه شده است، که دسترسی مسافرین محترم به پارکینگ‌ها را تسهیل می‌کند. ذکر این نکته ضروری است آسانسورهای مذکور حدودا یکسال قبل مو
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
معاونت امور فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در  اولین جلسه کمیته تسهیلات فرودگاهی در سال ١٣٩٦، بر نقش فرودگاه در تسهیل، رونق و توسعه صنعت گردشگری تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل فرودگاه امام خمینی(ره)، مهندس کوروش فتاحی، عضو هیأت مدیره و معاونت امور فرودگاهی و رئیس کمیته تشکیلات شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ضمن اعلام این نکته گفت: جلسه کمیته تسهیلات فرودگاهی هر ماهه با هدف ارائه تسهیلات لازم به مسافران و مراجعین به فرودگاه برگزار می‌شود و شرکت های هواپیمایی با حضور در این جلسات به دنبال راهکارهای مناسب جهت ارائه خدمات و تسهیلات مطلوب‌تر و شایسته به مسافران هستند. فتاحی با اشاره به اینکه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به ‌ع