خوش آمدید — امروز پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۴
اطلاعیه
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۰۰:۱۹
تهران
امروز پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۴
30°
37°
25°
فردا ۱۳ شهریور ۱۳۹۴
36°
25°
۱۴ شهریور ۱۳۹۴
37°
25°
۱۵ شهریور ۱۳۹۴
38°
26°
۱۶ شهریور ۱۳۹۴
38°
25°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Atlas Jet KK520 Adana Arrived 1:00:00 AM 12:59:38 AM 9/3/2015
Qeshm Air QB2246 Isparta Cancelled 1:00:00 AM 1:00:00 AM 9/3/2015
Lufthansa LH600 Frankfurt Arrived Custom inspection 1:10:00 AM 1:12:57 AM 9/3/2015
Aegean A3948 Athens Arrived 1:10:00 AM 12:52:41 AM 9/3/2015
Iranair IR3404 Baghdad Delayed 1:25:00 AM 3:25:00 AM 9/3/2015
TurkishAir TK874 Istanbul Arrived Custom inspection 1:30:00 AM 1:16:32 AM 9/3/2015
Atlas Jet KK514 Adana Arrived Passport inspection 1:35:00 AM 1:39:31 AM 9/3/2015
Mahan Air W5099 Dammam Cancelled 10:15:00 AM 10:15:00 AM 9/3/2015
Emirates EK971 Dubai On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 9/3/2015
Azerbaijan J2017 Baku On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 9/3/2015
Mahan Air W5093 Bahrain Cancelled 10:30:00 AM 10:30:00 AM 9/3/2015
SaudiArab SV4451 Jeddah On time 10:55:00 AM 10:55:00 AM 9/3/2015
Qatar Air QR488 Doha On time 10:55:00 AM 10:55:00 AM 9/3/2015
Kish Air Y97150 Najaf On time 11:30:00 AM 11:30:00 AM 9/3/2015
Tailwind TI181 Adana Cancelled 12:20:00 PM 12:20:00 PM 9/3/2015
Mahan Air W5064 Dubai Arrived 12:30:00 AM 12:31:18 AM 9/3/2015
Corendon XC853 Kayseri Arrived Landed 12:30:00 AM 1:58:48 AM 9/3/2015
Alitalia AZ756 Rome Arrived Passport inspection 12:35:00 AM 1:30:00 AM 9/3/2015
Mahan Air W55045 Jeddah On time 12:45:00 PM 12:45:00 PM 9/3/2015
Caspian Air IV7925 Sulaymaniyah On time 2:10:00 PM 2:10:00 PM 9/3/2015
Iran Aseman EP567 Mazar-i-Shar On time 2:10:00 PM 2:10:00 PM 9/3/2015
Mahan Air W5115 Istanbul On time 2:30:00 AM 2:30:00 AM 9/3/2015
Mahan Air W5050 Bangkok Cancelled 2:40:00 AM 2:40:00 AM 9/3/2015
Austrian Air OS871 Vienna On time 3:00:00 AM 3:00:00 AM 9/3/2015
Taban HH6372 Istanbul On time 3:05:00 AM 3:05:00 AM 9/3/2015
Mahan Air W51113 Varna Cancelled 3:15:00 AM 3:15:00 AM 9/3/2015
Mahan Air W51159 Najaf Cancelled 3:15:00 AM 3:15:00 AM 9/3/2015
Aeroflot SU512 Moscow On time 3:25:00 AM 3:25:00 AM 9/3/2015
Mahan Air W5078 Beijing On time 3:30:00 AM 3:30:00 AM 9/3/2015
Emirates EK975 Dubai On time 3:30:00 AM 3:30:00 AM 9/3/2015
Pegasus PC512 Istanbul On time 3:35:00 AM 3:35:00 AM 9/3/2015
Qeshm Air QB2213 Bangkok Cancelled 3:40:00 AM 3:40:00 AM 9/3/2015
Iranair IR738 Rome Delayed 3:50:00 AM 5:50:00 AM 9/3/2015
TurkishAir TK872 Istanbul On time 3:50:00 AM 3:50:00 AM 9/3/2015
Atlas Jet KK6570 Istanbul On time 4:15:00 AM 4:15:00 AM 9/3/2015
Qatar Air QR484 Doha On time 4:20:00 AM 4:20:00 AM 9/3/2015
TurkishAir TK3024 Izmir On time 4:20:00 AM 4:20:00 AM 9/3/2015
Etihad EY343 Abu Dhabi On time 4:25:00 AM 4:25:00 AM 9/3/2015
Iranair IR1547 Madinah On time 4:25:00 AM 4:25:00 AM 9/3/2015
Caspian Air IV7945 Isparta On time 4:35:00 AM 4:35:00 AM 9/3/2015
Qeshm Air QB2244 Isparta On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 9/3/2015
Mahan Air W5076 Shanghai On time 5:30:00 AM 5:30:00 AM 9/3/2015
Mahan Air W51105 Burgas Cancelled 5:30:00 AM 5:30:00 AM 9/3/2015
TurkishAir TK878 Istanbul On time 5:50:00 AM 5:50:00 AM 9/3/2015
Mahan Air W5080 Guang Zhou On time 6:00:00 AM 6:00:00 AM 9/3/2015
Zagros ZV4166 Isparta Cancelled 6:00:00 AM 6:00:00 AM 9/3/2015
Iran Aseman EP511 Istanbul On time 6:20:00 AM 6:20:00 AM 9/3/2015
Meraj Air JI4804 Istanbul On time 6:50:00 AM 6:50:00 AM 9/3/2015
ATA Airlines I35460 Istanbul On time 7:25:00 AM 7:25:00 AM 9/3/2015
Taban HH6322 Izmir On time 7:30:00 AM 7:30:00 AM 9/3/2015
SaudiArab SV4435 Jeddah On time 7:30:00 AM 7:30:00 AM 9/3/2015
Qeshm Air QB2214 Istanbul On time 8:20:00 AM 8:20:00 AM 9/3/2015
Zagros ZV4160 Istanbul On time 8:50:00 AM 8:50:00 AM 9/3/2015
Mahan Air W51143 Baghdad On time 9:15:00 AM 9:15:00 AM 9/3/2015
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Iranair IR3405 Baghdad Departed 9:30:00 PM 1:45:45 AM 9/3/2015
Tailwind TI189 Adana Departed 1:00:00 AM 2:03:49 AM 9/3/2015
Freebird FH941 Adana Departed 1:15:00 AM 2:00:30 AM 9/3/2015
Zagros ZV4159 Istanbul Departed 1:15:00 AM 1:56:59 AM 9/3/2015
Tailwind TI182 Adana Cancelled 1:20:00 PM 1:20:00 PM 9/3/2015
Onur Air 8Q3748 Adana On time Ready to depart 1:30:00 AM 1:30:00 AM 9/3/2015
Corendon XC854 Kayseri Delayed Check in now 1:30:00 AM 3:15:00 AM 9/3/2015
Mahan Air W5116 Istanbul On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 9/3/2015
Mahan Air W51108 Isparta On time 10:15:00 AM 10:15:00 AM 9/3/2015
Qeshm Air QB2202 Dubai On time 10:30:00 AM 10:30:00 AM 9/3/2015
Qeshm Air QB2259 Varna On time 10:30:00 AM 10:30:00 AM 9/3/2015
Qeshm Air QB2241 Baghdad Cancelled 11:00:00 AM 11:00:00 AM 9/3/2015
Caspian Air IV7926 Sulaymaniyah On time 11:00:00 AM 11:00:00 AM 9/3/2015
Iran Aseman EP6580 Isparta On time 11:00:00 AM 11:00:00 AM 9/3/2015
Mahan Air W5063 Dubai On time 11:30:00 AM 11:30:00 AM 9/3/2015
Mahan Air W51168 Najaf Cancelled 11:30:00 AM 11:30:00 AM 9/3/2015
Emirates EK972 Dubai On time 11:40:00 AM 11:40:00 AM 9/3/2015
Qatar Air QR489 Doha On time 11:55:00 AM 11:55:00 AM 9/3/2015
Qeshm Air QB2231 Baghdad On time 12:00:00 PM 12:00:00 PM 9/3/2015
Meraj Air JI4813 Varna On time 12:10:00 PM 12:10:00 PM 9/3/2015
SaudiArab SV5451 Madinah On time 12:25:00 PM 12:25:00 PM 9/3/2015
Qeshm Air QB2251 Izmir On time 12:30:00 PM 12:30:00 PM 9/3/2015
Atlas Jet KK521 Adana On time Ready to depart 2:00:00 AM 2:00:00 AM 9/3/2015
Aegean A3949 Athens On time Check in gate 2:00:00 AM 2:00:00 AM 9/3/2015
Azerbaijan J2018 Baku On time 2:05:00 PM 2:05:00 PM 9/3/2015
Atlas Jet KK515 Adana On time Check in gate 2:30:00 AM 2:30:00 AM 9/3/2015
Azerbaijan J2006 Baku On time Boarding 2:35:00 AM 2:35:00 AM 9/3/2015
Lufthansa LH601 Frankfurt On time Check in gate 2:55:00 AM 2:55:00 AM 9/3/2015
Taban HH6331 Dubai On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 9/3/2015
Alitalia AZ757 Rome On time Check in now 3:15:00 AM 3:15:00 AM 9/3/2015
TurkishAir TK875 Istanbul On time Check in now 3:20:00 AM 3:20:00 AM 9/3/2015
Air Arabia G9202 Sharjah On time 3:30:00 PM 3:30:00 PM 9/3/2015
Iran Aseman EP550 Yerevan On time 3:30:00 PM 3:30:00 PM 9/3/2015
Austrian Air OS872 Vienna On time Check in now 3:55:00 AM 3:55:00 AM 9/3/2015
Pegasus PC513 Istanbul On time Check in now 4:25:00 AM 4:25:00 AM 9/3/2015
Aeroflot SU513 Moscow On time Check in now 4:30:00 AM 4:30:00 AM 9/3/2015
Mahan Air W5098 Dammam Cancelled 4:45:00 AM 4:45:00 AM 9/3/2015
Mahan Air W55046 Jeddah On time Check in now 4:55:00 AM 4:55:00 AM 9/3/2015
Emirates EK976 Dubai On time Check in now 4:55:00 AM 4:55:00 AM 9/3/2015
Atlas Jet KK6571 Istanbul On time Check in now 5:00:00 AM 5:00:00 AM 9/3/2015
Mahan Air W51142 Baghdad On time Check in now 5:00:00 AM 5:00:00 AM 9/3/2015
Mahan Air W5092 Bahrain Cancelled 5:00:00 AM 5:00:00 AM 9/3/2015
TurkishAir TK3025 Izmir On time Check in now 5:10:00 AM 5:10:00 AM 9/3/2015
TurkishAir TK873 Istanbul On time 5:15:00 AM 5:15:00 AM 9/3/2015
Etihad EY344 Abu Dhabi On time 5:30:00 AM 5:30:00 AM 9/3/2015
Qatar Air QR485 Doha On time 5:35:00 AM 5:35:00 AM 9/3/2015
TurkishAir TK899 Istanbul On time 6:35:00 AM 6:35:00 AM 9/3/2015
Iranair IR725 Amsterdam On time 6:45:00 AM 6:45:00 AM 9/3/2015
Mahan Air W5112 Istanbul On time 6:50:00 AM 6:50:00 AM 9/3/2015
Kish Air Y97151 Najaf On time 7:30:00 AM 7:30:00 AM 9/3/2015
Mahan Air W5118 Ankara On time 7:30:00 AM 7:30:00 AM 9/3/2015
Iranair IR723 Hamburg On time 7:40:00 AM 7:40:00 AM 9/3/2015
Iranair IR812 Karachi On time 7:40:00 AM 7:40:00 AM 9/3/2015
Iranair IR659 Dubai On time 8:00:00 AM 8:00:00 AM 9/3/2015
Mahan Air W5061 Dubai On time 8:00:00 AM 8:00:00 AM 9/3/2015
TurkishAir TK879 Istanbul On time 8:15:00 AM 8:15:00 AM 9/3/2015
Iran Aseman EP566 Mazar-i-Shar On time 8:15:00 AM 8:15:00 AM 9/3/2015
Iranair IR1548 Jeddah On time 8:25:00 AM 8:25:00 AM 9/3/2015
Mahan Air W51101 Kabul On time 8:30:00 AM 8:30:00 AM 9/3/2015
Mahan Air W5084 Moscow On time 8:45:00 AM 8:45:00 AM 9/3/2015
Iranair IR711 London On time 8:55:00 AM 8:55:00 AM 9/3/2015
Iranair IR3415 Baghdad On time 9:00:00 AM 9:00:00 AM 9/3/2015
Iran Aseman EP520 Dubai Cancelled 9:00:00 AM 9:00:00 AM 9/3/2015
SaudiArab SV5435 Jeddah On time 9:00:00 AM 9:00:00 AM 9/3/2015
Iranair IR697 Damascus On time 9:30:00 AM 9:30:00 AM 9/3/2015
Taban HH6357 Najaf On time 9:30:00 AM 9:30:00 AM 9/3/2015
دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴
نخستین کاروان جانبازان امروز دوشنبه 9 شهریورماه ساعت 15 از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)راهی سرزمین وحی شدند. به گزارش مرکز اطلاع رسانی وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، حجت الاسلام حسن موذنی معاون فرهنگی وامور اجتماعی بنیاد شهید دررابطه با تاثیر حضور جانبازان در بین حجاج خانه خدا گفت :این افراد پیام ایثار و شهادت مردم کشورما را به سایر کشورهای مسلمان می رسانند.وی  در خصوص جزئیات اعزام کاروان جانبازان گفت: امسال دو کاروان ویژه جانبازان به حج تمتع اعزام می شوند که هرکاروان شامل 40 جانباز قطع عضو و قطع نخاع هستند که عمده آنان جانبازان ویلچری هستند. حجت الاسلام حسن موذنی  افزود: این جانبازان به همراه همسران یا یکی از اعضای خانواده به حج تمتع اعزام می شوند که درم
شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۴
نوبت اول اداره کل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح تأمین خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی، نسبت به واگذاری امتیاز حق بهره‏برداری از پارکینگهای خودرو در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به شرح ذیل به مدت یک سال شمسی در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مصوب (1358) و آئین نامه اجرایی آن از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط در بخش خصوصی اقدام نماید. به منظور ایجاد فضای رقابت حداکثری با تجدید این آگهی، بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی، مدیریتی و اجرایی لازم می‏باشند، دعوت به عمل می‏آید حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 16/6/1394
چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴
همزمان با فرا رسیدن میلاد باسعادت هشتمین ستاره اختر تابناک امامت و ولایت، حضرت امام رضا(ع) ،هفته دولت  و روزکارمند مراسم جشن با شکوهی در سالن همایش اداره کل فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزارشد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی واموربین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)امروز چهارشنبه 4شهریور1394 جشن با شکوه  سه مناسبت" فارغ التحصیلی جمعی از نوگلان پیش دبستانی مهد کودک فرودگاه امام(ره)، تقدیر از بازنشستگان وبزرگداشت هفته دولت وروز کارمند با حضور حمید رضا سیدی عضو هیات مدیره شهر فرودگاهی  ومدیر کل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، معاونین، خانواده های پرسنل وجمعی از بازنشستگان در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)برگزار شد. در ابتدای این مراسم مسعود اسفندیار مع
سه شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۴
رئیس پلیس راهور فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)  از کلیه هموطنان عزیز که قصد مسافرت به خانه خدا رادارند درخواست کرده است حتی الامکان از تاکسی های که جهت انتقال مسافران در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در نظر گرفته شده است استفاده نمائید واز آوردن خودروهای شخصی به علت عدم گنجایش پارکینگ های فرودگاه در این ایام امنتناع نمایند. به گزارش مرکز اطلاع رسانی وامور بین الملل شهر فرودگاهی سرگرد علی علیپور رئیس پلیس راهور فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)  در خصوص اعزام حجاج خانه خدا گفت:در صورت مراجعه به فرودگاه با خودروی شخصی حتما خودرو خود را در نزدیک ترین پارکینگ که برای این منظور درنظر گرفته شده است پارک نمائید.در تمامی پاکینگ ها جهت رفاه حال مسافرین و بدرقه کنندگان