خوش آمدید — امروز جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
اطلاعیه
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۸:۰۰:۱۶
تهران
امروز جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
20°
22°
12°
فردا ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
22°
14°
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
27°
13°
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
27°
16°
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
29°
14°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
ATA Airlines I35431 Najaf On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 4/28/2017
QeshmAir QB2218 Najaf On time 10:45:00 PM 10:45:00 PM 4/28/2017
Zagros ZV3058 Tbilisi On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 4/28/2017
Azerbaijan J28005 Baku On time 11:25:00 PM 11:25:00 PM 4/28/2017
Mahan Air W5064 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 4/28/2017
ATA Airlines I35408 Tbilisi Delayed 11:40:00 PM 1:30:00 AM 4/29/2017
Alitalia AZ756 Rome On time 11:40:00 PM 11:40:00 PM 4/28/2017
Emirates EK977 Dubai On time 11:40:00 PM 11:40:00 PM 4/28/2017
TurkishAir TK898 Istanbul On time 11:45:00 PM 11:45:00 PM 4/28/2017
Sun Express XQ5658 Adana On time 11:55:00 PM 11:55:00 PM 4/28/2017
QeshmAir QB2260 Izmir Arrived 4:00:00 PM 5:02:45 PM 4/28/2017
Iranair IR811 Mumbai Arrived Passport inspection 4:50:00 PM 5:44:26 PM 4/28/2017
Zagros ZV3080 Najaf Arrived Custom inspection 5:00:00 PM 5:12:55 PM 4/28/2017
Etihad EY349 Abu Dhabi Cancelled 5:25:00 PM 5:25:00 PM 4/28/2017
QeshmAir QB2216 Najaf Arrived 5:30:00 PM 5:05:47 PM 4/28/2017
Emirates EK979 Dubai Arrived Landed 6:10:00 PM 6:05:41 PM 4/28/2017
Air Arabia G9211 Sharjah On time 6:30:00 PM 6:30:00 PM 4/28/2017
Al-Naser 6N633 Najaf Cancelled 6:30:00 PM 6:30:00 PM 4/28/2017
Mahan Air W51151 Yerevan On time 6:30:00 PM 6:30:00 PM 4/28/2017
Iranair IR3466 Najaf On time 6:45:00 PM 6:45:00 PM 4/28/2017
Iranair IR750 Milan On time 7:00:00 PM 7:00:00 PM 4/28/2017
Mahan Air W5101 Dusseldorf On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 4/28/2017
Mahan Air W51131 Baku Cancelled 7:40:00 PM 7:40:00 PM 4/28/2017
Iranair IR3420 Baghdad On time 7:45:00 PM 7:45:00 PM 4/28/2017
Iranair IR3408 Baghdad On time 7:55:00 PM 7:55:00 PM 4/28/2017
Iranair IR728 Cologne On time 8:20:00 PM 8:20:00 PM 4/28/2017
Air France AF738 Paris On time 8:20:00 PM 8:20:00 PM 4/28/2017
Thai Airways TG527 Bangkok On time 8:30:00 PM 8:30:00 PM 4/28/2017
Iranair IR732 Paris On time 8:40:00 PM 8:40:00 PM 4/28/2017
Meraj Air JI4802 Najaf On time 9:15:00 PM 9:15:00 PM 4/28/2017
Lufthansa LH600/IR1600 Frankfurt On time 9:25:00 PM 9:25:00 PM 4/28/2017
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Taban TG528 Bangkok On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 4/28/2017
Mahan Air W5077 Shanghai On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 4/28/2017
Etihad EY348 Abu Dhabi Cancelled 10:05:00 PM 10:05:00 PM 4/28/2017
Mahan Air W5051 Bangkok On time 10:10:00 PM 10:10:00 PM 4/28/2017
Mahan Air W5083 Kualalumpur On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 4/28/2017
Iran Aseman EP510 Istanbul Cancelled 11:20:00 PM 11:20:00 PM 4/28/2017
Iranair IR814 Kualalumpur Cancelled 11:25:00 PM 11:25:00 PM 4/28/2017
Meraj Air JI4805 Istanbul Cancelled 11:30:00 PM 11:30:00 PM 4/28/2017
Austrian Air OS874 Vienna Departed 5:25:00 PM 5:45:21 PM 4/28/2017
Zagros ZV3059 Tbilisi Delayed Check in gate 6:00:00 PM 7:00:00 PM 4/28/2017
Mahan Air W5065 Dubai Departed 6:00:00 PM 6:07:29 PM 4/28/2017
Iranair IR654 Dubai On time Check in gate 6:50:00 PM 6:50:00 PM 4/28/2017
QeshmAir QB2215 Istanbul On time Check in gate 7:00:00 PM 7:00:00 PM 4/28/2017
QeshmAir QB2219 Najaf Delayed Check in gate 7:00:00 PM 7:00:00 PM 4/28/2017
Air Arabia G9212 Sharjah On time Check in gate 7:10:00 PM 7:10:00 PM 4/28/2017
ATA Airlines I35407 Tbilisi Delayed Check in now 7:20:00 PM 9:00:00 PM 4/28/2017
Taban HH7271 Istanbul On time Check in now 7:30:00 PM 7:30:00 PM 4/28/2017
Al-Naser 6N634 Najaf Cancelled 7:30:00 PM 7:30:00 PM 4/28/2017
Zagros ZV3069 Tbilisi On time Check in now 7:30:00 PM 7:30:00 PM 4/28/2017
Iranair IR3403 Najaf On time Check in now 8:20:00 PM 8:20:00 PM 4/28/2017
Iranair IR661 Beirut On time Check in now 8:30:00 PM 8:30:00 PM 4/28/2017
ATA Airlines I35403 Istanbul Delayed 8:50:00 PM 11:00:00 PM 4/28/2017
Mahan Air W5071 Delhi On time Check in now 8:50:00 PM 8:50:00 PM 4/28/2017
Mahan Air W5079 Beijing On time Check in now 8:50:00 PM 8:50:00 PM 4/28/2017
Iranair IR3401 Najaf On time Check in now 8:55:00 PM 8:55:00 PM 4/28/2017
Emirates EK980 Dubai On time Check in now 9:00:00 PM 9:00:00 PM 4/28/2017
Iranair IR3405 Najaf On time 9:25:00 PM 9:25:00 PM 4/28/2017
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در نظر دارد اقدامات راهبری، تعمیر و نگهداری سیستم اطفاء حریق آبی خود را از طریق مناقصه یک مرحله ای واگذار کند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)،  شهر فرودگاهی مناقصه عمومی یک مرحله ای فشرده شماره ٩٥/١٢١-IKAC با موضوع راهبری، تعمیر و نگهداری سیستم اطفاء حریق آبی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را از طریق آگهی شناسایی پیمانکار واگذار می کند. در این آگهی که (نوبت اول) چهارشنبه مورخ ٩٦/٢/٦ و (نوبت دوم) شنبه مورخ ٩٦/٢/٩ در نشریه های روزنامه ایران و دنیای اقتصاد چاپ می شود، آمده است: ١- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی - با نظارت امور فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی نشانی: تهران، کیلومتر ٣٠
یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
مهندس محمود نویدی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ،علی شورمیج را به سمت مشاور اجرائی مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، در متن حکمی که از سوی محمود نویدی صادر شده آمده است: نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان "مشاور اجرائی مدیرعامل" منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند سبحان و با توجه به اهداف کلان، سیاست ها و برنامه های پیش بینی شده در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.   روابط عمومی و امور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) https://t.me/joinchat/AAAAAEF64p6sTA4YqGZMNw
شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
طی حکمی از طرف مهندس محمود نویدی رئیس هیات مدیره ومدیر عامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، "سرپرست دفتر خدمات بازرگانی و کسب و کار" منصوب شد.  به گزارش از روابط عمومی وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام‌خمینی (ره)، ناصر آقایی سرپرست دفتر خدمات بازرگانی و کسب و کار شد. در ابلاغی که از طرف رئیس هیات مدیره ومدیر عامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) آمده است، به موجب این ابلاغ وبر اساس پیشنهاد معاون محترم امور اقتصادی و سرمایه گذاری به سمت سرپرست دفتر خدمات بازرگانی و کسب و کار شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب می‌شوید . انتظار می‌رود ضمن رعایت قوانین ومقررات مرتبط با حوزه‌کاری، با اتکا به خداوند متعال در انجام امور محوله و پیشبرد اهداف شرکت شهر فرودگاهی
چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های هواپیمایی از تلاش کارکنان شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)و کلیه عوامل شرکت های هواپیمایی در راستای خدمات رسانی مطلوب و شایسته به مهمانان و مسافران نوروزی تقدیر و تشکر کرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهر فرودگاهی  امام خمینی (ره)، خلبان تورج دهقانی زنگنه رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های هواپیمایی  با ارسال لوح تقدیر از تمامی کارکنان شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تقدیر وتشکر کرد دربخشی از  این تقدیر نامه آمده است :امید است که با یاری خدای بزرگ و اهتمام بیشتر تمام همکاران محترم شاهد افزایش بیش از پیش رضایت مندی مسافران و بهره برداران از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) باشیم و توفیق روزافزون شما را در این راه خطیر از خداوند سبحان مسئلت دار