خوش آمدید — امروز چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
اطلاعیه
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ ۱۱:۰۰:۱۷
تهران
امروز چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
6°
12°
-1°
فردا ۵ اسفند ۱۳۹۵
13°
-1°
۶ اسفند ۱۳۹۵
13°
0°
۷ اسفند ۱۳۹۵
15°
1°
۸ اسفند ۱۳۹۵
16°
0°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
IraqiAirways IA113 Najaf On time 1:00:00 PM 1:00:00 PM 2/22/2017
Iranair IR3438 Baghdad Cancelled 1:20:00 PM 1:20:00 PM 2/22/2017
Iran Aseman EP585 Najaf On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 2/22/2017
Air Arabia G9201 Sharjah On time 1:50:00 PM 1:50:00 PM 2/22/2017
Emirates EK977 Dubai On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 2/22/2017
Zagros ZV3014 Baghdad On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 2/22/2017
Air Asia D7776 Kualalumpur On time 10:40:00 PM 10:40:00 PM 2/22/2017
Iranair IR658 Dubai On time 10:50:00 PM 10:50:00 PM 2/22/2017
QeshmAir QB2298 Najaf On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 2/22/2017
Mahan Air W51151 Yerevan Arrived Passport inspection 11:15:00 AM 11:29:33 AM 2/22/2017
Azerbaijan J28005 Baku On time 11:25:00 PM 11:25:00 PM 2/22/2017
Mahan Air W5064 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 2/22/2017
Mahan Air W5115 Istanbul Cancelled 11:30:00 PM 11:30:00 PM 2/22/2017
Mahan Air W51131 Baku Arrived Passport inspection 11:40:00 AM 11:23:10 AM 2/22/2017
Iranair IR712 Stockholm On time 11:40:00 PM 11:40:00 PM 2/22/2017
Kuwait Air KU513 Kuwait On time Ready to land 11:45:00 AM 11:45:00 AM 2/22/2017
Iranair IR714 Ankara On time 11:45:00 PM 11:45:00 PM 2/22/2017
Iranair IR660 Beirut Delayed 12:55:00 PM 1:25:00 PM 2/22/2017
Mahan Air W5060 Dubai On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 2/22/2017
Iranair IR3406 Najaf On time 2:10:00 PM 2:10:00 PM 2/22/2017
TurkishAir TK870 Istanbul On time 2:15:00 PM 2:15:00 PM 2/22/2017
FlyDubai FZ241 Dubai On time 2:35:00 PM 2:35:00 PM 2/22/2017
QeshmAir QB2203 Dubai On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 2/22/2017
Mahan Air W5113 Istanbul On time 3:10:00 PM 3:10:00 PM 2/22/2017
Iranair IR718 Istanbul On time 3:30:00 PM 3:30:00 PM 2/22/2017
Mahan Air W5085 Moscow Cancelled 4:00:00 PM 4:00:00 PM 2/22/2017
Iranair IR815 Kualalumpur Cancelled 4:10:00 PM 4:10:00 PM 2/22/2017
Taban HH7250 Baghdad On time 4:30:00 PM 4:30:00 PM 2/22/2017
Etihad EY349 Abu Dhabi On time 4:30:00 PM 4:30:00 PM 2/22/2017
Austrian Air OS873 Vienna On time 4:35:00 PM 4:35:00 PM 2/22/2017
Mahan Air W5062 Dubai Cancelled 5:30:00 PM 5:30:00 PM 2/22/2017
Mahan Air W51171 Erbil On time 5:40:00 PM 5:40:00 PM 2/22/2017
Mahan Air W51175 Najaf On time 5:45:00 PM 5:45:00 PM 2/22/2017
Emirates EK979 Dubai On time 6:00:00 PM 6:00:00 PM 2/22/2017
Armenia AirC RM723 Yerevan On time 6:15:00 PM 6:15:00 PM 2/22/2017
Tajikair 7J105 Dushanbe Cancelled 6:30:00 PM 6:30:00 PM 2/22/2017
Mahan Air W5111 Milan On time 6:50:00 PM 6:50:00 PM 2/22/2017
IraqiAirways IA111 Baghdad On time 7:00:00 PM 7:00:00 PM 2/22/2017
Iranair IR3414 Najaf On time 7:05:00 PM 7:05:00 PM 2/22/2017
Mahan Air W5101 Dusseldorf On time 7:10:00 PM 7:10:00 PM 2/22/2017
Mahan Air W5107 Paris On time 7:45:00 PM 7:45:00 PM 2/22/2017
Meraj Air JI4802 Najaf Cancelled 8:00:00 PM 8:00:00 PM 2/22/2017
Iranair IR720 Frankfurt On time 8:10:00 PM 8:10:00 PM 2/22/2017
Air France AF738 Paris On time 8:15:00 PM 8:15:00 PM 2/22/2017
QeshmAir QB2214 Istanbul On time 8:55:00 PM 8:55:00 PM 2/22/2017
Qatar Air QR498 Doha On time 9:20:00 PM 9:20:00 PM 2/22/2017
China South CZ6025 Urumqi On time 9:25:00 PM 9:25:00 PM 2/22/2017
QeshmAir QB2272 Tbilisi On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 2/22/2017
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
QeshmAir QB2215 Istanbul On time Check in now 1:30:00 PM 1:30:00 PM 2/22/2017
Mahan Air W51170 Erbil On time Check in now 1:30:00 PM 1:30:00 PM 2/22/2017
Mahan Air W51174 Najaf On time Check in now 1:30:00 PM 1:30:00 PM 2/22/2017
Mahan Air W5083 Kualalumpur On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 2/22/2017
Qatar Air QR499 Doha On time 10:40:00 PM 10:40:00 PM 2/22/2017
China South CZ6026 Urumqi On time 10:45:00 PM 10:45:00 PM 2/22/2017
Emirates EK972 Dubai Departed 10:55:00 AM 11:20:33 AM 2/22/2017
Iran Aseman EP510 Istanbul Cancelled 11:20:00 PM 11:20:00 PM 2/22/2017
Meraj Air JI4805 Istanbul On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 2/22/2017
QeshmAir QB2299 Najaf On time Check in gate 12:00:00 PM 12:00:00 PM 2/22/2017
Taban HH7249 Baghdad On time Boarding 12:30:00 PM 12:30:00 PM 2/22/2017
Zagros ZV3013 Najaf On time Check in gate 12:30:00 PM 12:30:00 PM 2/22/2017
Kuwait Air KU514 Kuwait On time Check in gate 12:45:00 PM 12:45:00 PM 2/22/2017
IraqiAirways IA114 Najaf On time Check in now 2:00:00 PM 2:00:00 PM 2/22/2017
Iranair IR3439 Najaf Cancelled 2:20:00 PM 2:20:00 PM 2/22/2017
Air Arabia G9202 Sharjah On time Check in now 2:30:00 PM 2:30:00 PM 2/22/2017
FlyDubai FZ242 Dubai On time 3:35:00 PM 3:35:00 PM 2/22/2017
TurkishAir TK871 Istanbul On time 3:45:00 PM 3:45:00 PM 2/22/2017
Iranair IR739 Rome On time 3:50:00 PM 3:50:00 PM 2/22/2017
Mahan Air W5114 Istanbul Cancelled 4:10:00 PM 4:10:00 PM 2/22/2017
QeshmAir QB2273 Tbilisi On time 4:30:00 PM 4:30:00 PM 2/22/2017
Iranair IR715 Ankara On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 2/22/2017
Austrian Air OS874 Vienna On time 5:25:00 PM 5:25:00 PM 2/22/2017
Mahan Air W5065 Dubai On time 6:15:00 PM 6:15:00 PM 2/22/2017
Armenia AirC RM724 Yerevan On time 7:15:00 PM 7:15:00 PM 2/22/2017
Iranair IR800 Beijing Cancelled 7:40:00 PM 7:40:00 PM 2/22/2017
Taban HH7271 Istanbul On time 7:45:00 PM 7:45:00 PM 2/22/2017
IraqiAirways IA112 Baghdad On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 2/22/2017
Tajikair 7J106 Dushanbe Cancelled 8:00:00 PM 8:00:00 PM 2/22/2017
Emirates EK980 Dubai On time 8:05:00 PM 8:05:00 PM 2/22/2017
Etihad EY348 Abu Dhabi On time 9:05:00 PM 9:05:00 PM 2/22/2017
Mahan Air W5077 Shanghai On time 9:10:00 PM 9:10:00 PM 2/22/2017
Mahan Air W5051 Bangkok On time 9:45:00 PM 9:45:00 PM 2/22/2017
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
معاون شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) باتکذیب خبرتوقف برنامه پروازی ایرلاین های هندی به ایران به دنبال اعمال تحریم از سوی آمریکا،گفت:ایرلاین های هندی هیچگاه به ایران برنامه پروازی نداشتند. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل "مهندس کوروش فتاحی عضو هیئت مدیره ومعاون فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: ایرلاین های هندی تاکنون پروازی را به فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) نداشته اند و خبر برخی رسانه ها مبنی بر توقف یا بازنگری در برنامه پروازی شرکت های هواپیمایی هندی به ایران صحیح نیست. فتاحی ادامه داد: البته شرکت های ایرانی به شهرهای مختلف هند پرواز دارند اما شرکت های هندی به فرودگاه امام خمینی(ره) پروازی نداشته اند.گفتنی است، اکونومیک تایمز در خبری مدعی شده بود پس از مواضع سختگ
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
با اجرای پروژه راه اندازی شبکه کنترل و دیسپچ شبکه توزیع برق شهر فرودگاهی ، گامی مهم و موثر در راستای سند چشم انداز شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برخواهیم داشت و حرکت برزگی به سمت هوشمندسازی تجهیزات و زیرساخت های استراتژیک شهر فرودگاهی انجام خواهیم داد. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)مجید داودی مدیر کل تامین و تجهیز فرودگاهی در حاشیه بازدید از مرکز دیسپاچینگ توزیع برق استان البرز که به عنوان الگوی موفق اجرای این پروژه در سطح کشور شناخته شده است ، با اعلام موارد فوق افزود : با توجه به پتانسیل بالای شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) میتوان بر اساس برنامه ای منظم و مدون و به همت متخصصین شاغل در حوزه برق فرودگاه ، فرودگاه امام خمینی (ره) را بعنوان الگوی مناسب و توانمن
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
امروز چهارشنبه 20بهمن 1395  جشن سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)با حضور اعضای هیئت مدیره ،فرماندهان نظامی انتظامی مستقر در شهر فرودگاهی ، مدیران ومعاونان ایرالاین ها وکارکنان شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برگزار شد. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در این مراسم مهندس کورش فتاحی عضو هیئت مدیره ومعاونت فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در خصوص  انقلاب اسلامی ایران وایام الله دهه فجر صحبت کردند سپس مهندس فاتحی مدیر کل گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) وجانباز 8سال دفاع مقدس در خصوص انقلاب وخاطرات مجروحیتشان صحبت کردند .  در ادامه مراسم گروه موسیقی سنتی خزان به خوانندگی رضوان موسیقی زنده ا
یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
 فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با ۳ هزار و ۶۹۱ پرواز توانست بیشترین سهم از پروازهای بین‌المللی ایران را به خود اختصاص دهد. به گزارش روابط‌عمومی  وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)  به نقل از تین‌نیوز، در دی‌ماه امسال ۵ هزار و ۶۵۸ پرواز بین‌المللی از فرودگاه‌های ایران صورت گرفت که به وسیله آن‌ها ۷۲۲ هزار و ۱۸۴ مسافر اعزام و پذیرش و ۱۴ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۷۵۶ کیلوگرم بار ارسال و پست شد. بر اساس آمار ارایه شده از سوی گروه آمار اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی اداره‌کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با ۳ هزار و ۶۹۱ پرواز موفق به جابه‌جایی ۴۹۶ هزار و ۳۹۹ مسافر و ۱۰ میلیون و ۲۴۶ هزار و