خوش آمدید — امروز چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵
اطلاعیه
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵ ۱۳:۰۰:۱۹
تهران
امروز چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵
35°
40°
25°
فردا ۱۰ تیر ۱۳۹۵
41°
28°
۱۱ تیر ۱۳۹۵
42°
27°
۱۲ تیر ۱۳۹۵
42°
26°
۱۳ تیر ۱۳۹۵
39°
22°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Fly Baghdad IF761 Baghdad Cancelled 1:00:00 PM 1:00:00 PM 6/29/2016
Iranair IR660 Beirut Cancelled 1:30:00 PM 1:30:00 PM 6/29/2016
Iranair IR3430 Najaf On time 1:55:00 PM 1:55:00 PM 6/29/2016
China South CZ6025 Urumqi On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 6/29/2016
BoraJet YB9802 Adana On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 6/29/2016
Qatar Air QR498 Doha On time 10:25:00 PM 10:25:00 PM 6/29/2016
Iranair IR712 Stockholm On time 10:45:00 PM 10:45:00 PM 6/29/2016
Sun Express XQ5688 Adana On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 6/29/2016
Azerbaijan J28005 Baku On time 11:25:00 PM 11:25:00 PM 6/29/2016
Mahan Air W5064 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 6/29/2016
Iranair IR658 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 6/29/2016
TurkishAir TK898 Istanbul On time 11:40:00 PM 11:40:00 PM 6/29/2016
Mahan Air W51171 Erbil Arrived 12:30:00 PM 11:55:13 AM 6/29/2016
Iranair IR3428 Najaf On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 6/29/2016
IraqiAirways IA113 Najaf On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 6/29/2016
TurkishAir TK870 Istanbul Delayed 2:05:00 PM 3:05:00 PM 6/29/2016
Iranair IR718 Istanbul Delayed 2:30:00 PM 2:30:00 PM 6/29/2016
Air Arabia G9201 Sharjah On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 6/29/2016
Mahan Air W5113 Istanbul Cancelled 3:00:00 PM 3:00:00 PM 6/29/2016
Fly Dubai FZ241 Dubai On time 3:10:00 PM 3:10:00 PM 6/29/2016
Qeshm Air QB2203 Dubai On time 3:40:00 PM 3:40:00 PM 6/29/2016
IraqiAirways IA187 Sulaymaniyah On time 4:15:00 PM 4:15:00 PM 6/29/2016
Mahan Air W5060 Dubai On time 4:30:00 PM 4:30:00 PM 6/29/2016
Mahan Air W5062 Dubai Cancelled 4:30:00 PM 4:30:00 PM 6/29/2016
Taban HH6358 Najaf Cancelled 4:30:00 PM 4:30:00 PM 6/29/2016
Austrian Air OS873/IR873 Vienna On time 4:35:00 PM 4:35:00 PM 6/29/2016
Iranair IR815 KualaLumpur Cancelled 4:55:00 PM 4:55:00 PM 6/29/2016
Fly Baghdad IF841 Najaf On time 5:30:00 PM 5:30:00 PM 6/29/2016
Mahan Air W51187 Kuwait Cancelled 5:40:00 PM 5:40:00 PM 6/29/2016
Etihad EY349 Abu Dhabi On time 6:05:00 PM 6:05:00 PM 6/29/2016
Emirates EK979 Dubai Cancelled 6:10:00 PM 6:10:00 PM 6/29/2016
Qeshm Air QB2218 Najaf Cancelled 6:25:00 PM 6:25:00 PM 6/29/2016
Mahan Air W51151 Yerevan On time 6:30:00 PM 6:30:00 PM 6/29/2016
Iranair IR3406 Najaf On time 6:55:00 PM 6:55:00 PM 6/29/2016
Iranair IR3414 Baghdad On time 7:05:00 PM 7:05:00 PM 6/29/2016
Mahan Air W5111 Milan On time 7:10:00 PM 7:10:00 PM 6/29/2016
Mahan Air W5101 Dusseldorf On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 6/29/2016
Tajikair 7J105 Dushanbe Cancelled 7:30:00 PM 7:30:00 PM 6/29/2016
Qeshm Air QB2208 Istanbul Cancelled 7:40:00 PM 7:40:00 PM 6/29/2016
Iranair IR720 Frankfurt On time 7:50:00 PM 7:50:00 PM 6/29/2016
IraqiAirways IA111A Baghdad On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 6/29/2016
Mahan Air W5107 Paris On time 8:10:00 PM 8:10:00 PM 6/29/2016
Air France AF738 Paris On time 8:20:00 PM 8:20:00 PM 6/29/2016
Thai AirAsia XJ450 Bangkok On time 8:20:00 PM 8:20:00 PM 6/29/2016
Emirates EK977 Dubai On time 8:55:00 PM 8:55:00 PM 6/29/2016
Qeshm Air QB2214 Istanbul On time 9:55:00 PM 9:55:00 PM 6/29/2016
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Caspian Air IV7946 Isparta On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 6/29/2016
Mahan Air W5077 Shanghai On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 6/29/2016
Mahan Air W5051 Bangkok On time 10:10:00 PM 10:10:00 PM 6/29/2016
Emirates EK978 Dubai On time 10:20:00 PM 10:20:00 PM 6/29/2016
Mahan Air W5083 KualaLumpur On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 6/29/2016
Iran Aseman EP510 Istanbul Cancelled 11:00:00 PM 11:00:00 PM 6/29/2016
BoraJet YB9803 Adana On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 6/29/2016
Meraj Air JI4805 Istanbul On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 6/29/2016
Qeshm Air QB2245 Isparta On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 6/29/2016
Qatar Air QR499 Doha On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 6/29/2016
China South CZ6026 Urumqi On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 6/29/2016
Sun Express XQ5689 Adana On time 11:50:00 PM 11:50:00 PM 6/29/2016
Zagros ZV3047 Isparta On time 11:50:00 PM 11:50:00 PM 6/29/2016
ATA Airlines I35403 Istanbul On time 11:55:00 PM 11:55:00 PM 6/29/2016
Fly Baghdad IF762 Baghdad Cancelled 2:00:00 PM 2:00:00 PM 6/29/2016
Mahan Air W51150 Yerevan On time Check in gate 2:15:00 PM 2:15:00 PM 6/29/2016
Air Astana KC7771 Almaty On time Check in gate 2:20:00 PM 2:20:00 PM 6/29/2016
Qeshm Air QB2215 Istanbul On time Check in now 2:30:00 PM 2:30:00 PM 6/29/2016
Iranair IR3431 Najaf On time Check in now 2:55:00 PM 2:55:00 PM 6/29/2016
Iranair IR3429 Baghdad On time Check in now 3:00:00 PM 3:00:00 PM 6/29/2016
IraqiAirways IA114 Najaf On time Check in now 3:00:00 PM 3:00:00 PM 6/29/2016
Air Arabia G9202 Sharjah On time Check in now 3:30:00 PM 3:30:00 PM 6/29/2016
TurkishAir TK871 Istanbul On time Check in now 3:35:00 PM 3:35:00 PM 6/29/2016
Fly Dubai FZ242 Dubai On time Check in now 4:10:00 PM 4:10:00 PM 6/29/2016
Iranair IR739 Rome On time Check in now 4:15:00 PM 4:15:00 PM 6/29/2016
IraqiAirways IA188 Sulaymaniyah On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 6/29/2016
Mahan Air W5114 Istanbul Delayed 5:15:00 PM 7:45:00 PM 6/29/2016
Austrian Air OS874/IR874 Vienna On time 5:25:00 PM 5:25:00 PM 6/29/2016
Mahan Air W5065 Dubai On time 6:00:00 PM 6:00:00 PM 6/29/2016
Iranair IR715 Ankara On time 6:00:00 PM 6:00:00 PM 6/29/2016
Fly Baghdad IF842 Najaf On time 6:30:00 PM 6:30:00 PM 6/29/2016
Iranair IR800 Beijing Cancelled 7:25:00 PM 7:25:00 PM 6/29/2016
Taban HH6371 Istanbul On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 6/29/2016
Emirates EK980 Dubai Cancelled 8:10:00 PM 8:10:00 PM 6/29/2016
Iranair IR3405 Najaf Cancelled 8:30:00 PM 8:30:00 PM 6/29/2016
Tajikair 7J106 Dushanbe Cancelled 9:00:00 PM 9:00:00 PM 6/29/2016
IraqiAirways IA112A Baghdad On time 9:00:00 PM 9:00:00 PM 6/29/2016
Mahan Air W5081 Guang Zhou On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 6/29/2016
Qeshm Air QB2273 Tbilisi On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 6/29/2016
Etihad EY348 Abu Dhabi On time 9:50:00 PM 9:50:00 PM 6/29/2016
Thai AirAsia XJ451 Bangkok On time 9:50:00 PM 9:50:00 PM 6/29/2016
چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۵
امروز 19خرداد1395طی مراسمی با حضور مهندس نویدی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره، اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران، فرماندهان نظامی، مسئولین ادارت، روسای ایستگاههای شرکتهای هواپیمایی وجمعی از کارکنان شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) جلسه معارفه معاونت امور فرودگاهی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) امروز طی مراسمی معاونت امور فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) معرفی شد. در ابتدای این مراسم مهندس محمود نویدی رئیس هیات مدیره ومدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و ابراز خرسندی از پیوستن مهندس کورش فتاحی به مجموعه شهر فرودگاهی به موضوع خدمات رسانی مسافران در ایام نوروز 1395 اشاره کرد وگفت: ایده شهر فرودگا
یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵
در جلسه روز یکشنبه 16خرداد 1395هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)مهندس محمود نویدی مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)به عنوان رئیس هیات مدیره این شرکت انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با توجه مجمع شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) آقایان کورش فتاحی وحسین تاجیک به عنوان عضو جدید هیات مدیره معرفی شدند. در ضمن مهندس کورش فتاحی در سمت معاونت امور فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)نیز فعالیت خواهد داشت. روابط عمومی وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)