خوش آمدید — امروز جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵
اطلاعیه
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵ ۲۰:۰۱:۰۲
تهران
امروز جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵
31°
34°
19°
فردا ۸ خرداد ۱۳۹۵
36°
21°
۹ خرداد ۱۳۹۵
36°
23°
۱۰ خرداد ۱۳۹۵
32°
23°
۱۱ خرداد ۱۳۹۵
30°
19°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Azerbaijan J28005 Baku On time 11:25:00 PM 11:25:00 PM 5/27/2016
TurkishAir TK898 Istanbul On time 11:25:00 PM 11:25:00 PM 5/27/2016
Iranair IR654 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 5/27/2016
Mahan Air W5064 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 5/27/2016
Caspian Air IV7911 Najaf Arrived Custom inspection 7:15:00 PM 7:44:15 PM 5/27/2016
IraqiAirways IA113 Najaf Arrived Custom inspection 7:30:00 PM 7:40:30 PM 5/27/2016
Mahan Air W5101 Dusseldorf Arrived Passport inspection 7:30:00 PM 7:54:14 PM 5/27/2016
Zagros ZV3014 Baghdad Arrived 7:30:00 PM 7:17:40 PM 5/27/2016
Zagros ZV3048 Izmir Delayed 7:30:00 PM 9:00:00 PM 5/27/2016
Qeshm Air QB2208 Istanbul Cancelled 7:40:00 PM 7:40:00 PM 5/27/2016
Qeshm Air QB2216 Najaf Arrived 8:00:00 PM 7:22:16 PM 5/27/2016
Iranair IR3420 Baghdad Delayed 8:10:00 PM 5:00:00 AM 5/28/2016
Air France AF738 Paris Arrived Passport inspection 8:20:00 PM 8:03:12 PM 5/27/2016
Iranair IR728 Cologne On time 8:20:00 PM 8:20:00 PM 5/27/2016
Iranair IR3480 Najaf On time 8:20:00 PM 8:20:00 PM 5/27/2016
Iranair IR732 Paris On time 8:40:00 PM 8:40:00 PM 5/27/2016
Mahan Air W5117 Istanbul Cancelled 8:45:00 PM 8:45:00 PM 5/27/2016
Iranair IR3418 Najaf Delayed 8:55:00 PM 8:55:00 PM 5/27/2016
Emirates EK977 Dubai On time 8:55:00 PM 8:55:00 PM 5/27/2016
Qeshm Air QB2214 Istanbul On time 9:55:00 PM 9:55:00 PM 5/27/2016
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Iranair IR3421 Najaf Delayed Boarding 10:00:00 AM 10:00:00 AM 5/27/2016
Mahan Air W5142 Damascus On time Check in now 10:00:00 PM 10:00:00 PM 5/27/2016
Mahan Air W5051 Bangkok On time Check in now 10:10:00 PM 10:10:00 PM 5/27/2016
Emirates EK978 Dubai On time Check in now 10:20:00 PM 10:20:00 PM 5/27/2016
Mahan Air W5083 Kualalumpur On time Check in now 10:30:00 PM 10:30:00 PM 5/27/2016
Qeshm Air QB2245 Isparta On time Check in now 11:00:00 PM 11:00:00 PM 5/27/2016
Caspian Air IV7946 Isparta On time Check in now 11:00:00 PM 11:00:00 PM 5/27/2016
Iran Aseman EP510 Istanbul Cancelled 11:00:00 PM 11:00:00 PM 5/27/2016
Iranair IR814 Kualalumpur On time Check in now 11:25:00 PM 11:25:00 PM 5/27/2016
Meraj Air JI4805 Istanbul On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 5/27/2016
Qeshm Air QB2265 Izmir On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 5/27/2016
Iran Aseman EP514 Izmir Cancelled 11:30:00 PM 11:30:00 PM 5/27/2016
ATA Airlines I35403 Istanbul Cancelled 11:55:00 PM 11:55:00 PM 5/27/2016
Iranair IR3419 Najaf Delayed 4:00:00 PM 10:00:00 PM 5/27/2016
Mahan Air W5071 Delhi Departed 8:00:00 PM 8:16:37 PM 5/27/2016
Mahan Air W5072 Almaty Departed 8:05:00 PM 8:12:45 PM 5/27/2016
Emirates EK980 Dubai Departed 8:15:00 PM 8:20:17 PM 5/27/2016
Iranair IR661 Beirut On time Check in gate 8:20:00 PM 8:20:00 PM 5/27/2016
IraqiAirways IA114 Najaf On time Check in gate 8:30:00 PM 8:30:00 PM 5/27/2016
Mahan Air W5079 Beijing On time Check in gate 8:50:00 PM 8:50:00 PM 5/27/2016
ATA Airlines I35407 Tbilisi On time Check in gate 9:20:00 PM 9:20:00 PM 5/27/2016
Iranair IR3409 Baghdad On time Check in now 9:30:00 PM 9:30:00 PM 5/27/2016
Mahan Air W5077 Shanghai On time Check in now 9:45:00 PM 9:45:00 PM 5/27/2016
Etihad EY348 Abu Dhabi On time Check in now 9:50:00 PM 9:50:00 PM 5/27/2016
دوشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۵
جناب آقای مهندس سیدی عضو محترم هیت مدیره و معاونت امور فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی به همراه معاون عملیات هوانوردی و معاون فنی مهندسی فرودگاه و ریس حراست امور فرودگاهی از حوزه های هوانوردی و سایر بخشهای فرودگاه بازدید کردند. گالری تصاویر مرتبط با خبر