خوش آمدید — امروز دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
اطلاعیه
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ ۰۲:۰۰:۱۸
تهران
امروز دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
-2°
8°
-3°
فردا ۳ اسفند ۱۳۹۵
10°
-2°
۴ اسفند ۱۳۹۵
11°
-1°
۵ اسفند ۱۳۹۵
12°
0°
۶ اسفند ۱۳۹۵
13°
1°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
China South CZ6025 Urumqi Delayed 9:25:00 PM 9:20:00 AM 2/20/2017
ATA Airlines I35404 Istanbul Arrived 1:00:00 AM 1:36:09 AM 2/20/2017
Iranair IR3406 Najaf Delayed 1:00:00 PM 2:00:00 PM 2/20/2017
TurkishAir TK874 Istanbul Arrived 1:10:00 AM 1:00:39 AM 2/20/2017
KLM KL433 Amsterdam Arrived 1:20:00 AM 1:12:49 AM 2/20/2017
Taban HH7234 Tbilisi On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 2/20/2017
Iran Aseman EP585 Najaf On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 2/20/2017
Iranair IR710 London Arrived Custom inspection 1:35:00 AM 1:42:43 AM 2/20/2017
Air Arabia G9201 Sharjah On time 1:50:00 PM 1:50:00 PM 2/20/2017
Qatar Air QR482 Doha On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 2/20/2017
Kish Air Y97150 Najaf On time 10:30:00 AM 10:30:00 AM 2/20/2017
Mahan Air W51102 Kabul On time 10:45:00 AM 10:45:00 AM 2/20/2017
Mahan Air W5060 Dubai On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 2/20/2017
Mahan Air W5143 Damascus Arrived Custom inspection 2:15:00 AM 1:56:44 AM 2/20/2017
TurkishAir TK870 Istanbul On time 2:15:00 PM 2:15:00 PM 2/20/2017
Aeroflot SU512 Moscow Delayed 2:30:00 AM 3:30:00 AM 2/20/2017
Taban HH7272 Istanbul On time 2:45:00 AM 2:45:00 AM 2/20/2017
QeshmAir QB2203 Dubai On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 2/20/2017
Aegean A3948 Athens On time 3:05:00 AM 3:05:00 AM 2/20/2017
Etihad EY343 Abu Dhabi On time 3:05:00 AM 3:05:00 AM 2/20/2017
Atlas Jet KK6570 Istanbul On time 3:20:00 AM 3:20:00 AM 2/20/2017
Qatar Air QR490 Doha On time 3:30:00 AM 3:30:00 AM 2/20/2017
Oman Air WY431 Muscat On time 3:35:00 AM 3:35:00 AM 2/20/2017
Pegasus PC514 Istanbul On time 4:05:00 AM 4:05:00 AM 2/20/2017
Emirates EK975 Dubai On time 4:10:00 AM 4:10:00 AM 2/20/2017
TurkishAir TK872 Istanbul On time 4:15:00 AM 4:15:00 AM 2/20/2017
Iran Aseman EP593 Najaf On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 2/20/2017
TurkishAir TK878 Istanbul On time 6:10:00 AM 6:10:00 AM 2/20/2017
Iran Aseman EP511 Istanbul Cancelled 6:20:00 AM 6:20:00 AM 2/20/2017
British Air BA153 London On time 6:45:00 AM 6:45:00 AM 2/20/2017
Meraj Air JI4804 Istanbul On time 6:55:00 AM 6:55:00 AM 2/20/2017
Emirates EK971 Dubai On time 9:40:00 AM 9:40:00 AM 2/20/2017
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
China South CZ6026 Urumqi Delayed 10:45:00 PM 10:20:00 AM 2/20/2017
Iran Aseman EP592 Najaf Delayed 1:00:00 AM 2:30:00 AM 2/20/2017
QeshmAir QB2215 Istanbul On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 2/20/2017
Mahan Air W51150 Yerevan Cancelled 1:30:00 PM 1:30:00 PM 2/20/2017
Iranair IR3407 Najaf On time 10:00:00 AM 10:00:00 AM 2/20/2017
Iranair IR3415 Najaf On time 10:00:00 AM 10:00:00 AM 2/20/2017
Emirates EK972 Dubai On time 10:55:00 AM 10:55:00 AM 2/20/2017
Mahan Air W5063 Dubai Cancelled 11:15:00 AM 11:15:00 AM 2/20/2017
Kish Air Y97151 Najaf On time 11:30:00 AM 11:30:00 AM 2/20/2017
Qatar Air QR483 Doha On time 11:35:00 AM 11:35:00 AM 2/20/2017
QeshmAir QB2299 Najaf On time 12:00:00 PM 12:00:00 PM 2/20/2017
Air Asia D7777 Kualalumpur Departed 12:05:00 AM 2:29:24 AM 2/20/2017
Taban HH7257 Najaf On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 2/20/2017
Air Arabia G9202 Sharjah On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 2/20/2017
Azerbaijan J28006 Baku On time Boarding 2:35:00 AM 2:35:00 AM 2/20/2017
Lufthansa LH601/IR1601 Frankfurt On time Boarding 2:50:00 AM 2:50:00 AM 2/20/2017
KLM KL434 Amsterdam On time Boarding 3:20:00 AM 3:20:00 AM 2/20/2017
TurkishAir TK875 Istanbul On time Boarding 3:25:00 AM 3:25:00 AM 2/20/2017
Alitalia AZ757 Rome On time Check in now 3:45:00 AM 3:45:00 AM 2/20/2017
Mahan Air W51101 Kabul On time Check in now 4:00:00 AM 4:00:00 AM 2/20/2017
Etihad EY344 Abu Dhabi On time Check in now 4:10:00 AM 4:10:00 AM 2/20/2017
Aegean A3949 Athens On time Check in now 4:15:00 AM 4:15:00 AM 2/20/2017
Oman Air WY432 Muscat On time Check in now 4:25:00 AM 4:25:00 AM 2/20/2017
Aeroflot SU513 Moscow On time Check in now 4:30:00 AM 4:30:00 AM 2/20/2017
Qatar Air QR491 Doha On time Check in now 4:40:00 AM 4:40:00 AM 2/20/2017
Pegasus PC513 Istanbul On time Check in now 4:55:00 AM 4:55:00 AM 2/20/2017
Atlas Jet KK6571 Istanbul On time Check in now 5:00:00 AM 5:00:00 AM 2/20/2017
TurkishAir TK873 Istanbul On time Check in now 5:10:00 AM 5:10:00 AM 2/20/2017
Emirates EK976 Dubai On time 5:40:00 AM 5:40:00 AM 2/20/2017
Iranair IR661 Beirut On time 6:15:00 AM 6:15:00 AM 2/20/2017
TurkishAir TK899 Istanbul On time Check in now 6:20:00 AM 6:20:00 AM 2/20/2017
Mahan Air W5106 Paris On time 6:50:00 AM 6:50:00 AM 2/20/2017
Mahan Air W5112 Istanbul On time 6:50:00 AM 6:50:00 AM 2/20/2017
Mahan Air W5084 Moscow Cancelled 7:00:00 AM 7:00:00 AM 2/20/2017
Iranair IR659 Dubai On time 7:00:00 AM 7:00:00 AM 2/20/2017
Iranair IR721 Frankfurt On time 7:15:00 AM 7:15:00 AM 2/20/2017
Iranair IR719 Istanbul On time 7:30:00 AM 7:30:00 AM 2/20/2017
TurkishAir TK879 Istanbul On time 7:40:00 AM 7:40:00 AM 2/20/2017
Mahan Air W5061 Dubai On time 8:00:00 AM 8:00:00 AM 2/20/2017
ATA Airlines I35403 Istanbul On time 8:00:00 AM 8:00:00 AM 2/20/2017
Iranair IR727 Gotheburg On time 8:15:00 AM 8:15:00 AM 2/20/2017
Taban HH7233 Tbilisi On time 9:00:00 AM 9:00:00 AM 2/20/2017
Meraj Air JI4803 Najaf Cancelled 9:00:00 AM 9:00:00 AM 2/20/2017
British Air BA152 London On time 9:05:00 AM 9:05:00 AM 2/20/2017
Air France AF755 Paris On time 9:15:00 AM 9:15:00 AM 2/20/2017
Iran Aseman EP584 Najaf On time 9:30:00 AM 9:30:00 AM 2/20/2017
QeshmAir QB2202 Dubai On time 9:30:00 AM 9:30:00 AM 2/20/2017
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
معاون شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) باتکذیب خبرتوقف برنامه پروازی ایرلاین های هندی به ایران به دنبال اعمال تحریم از سوی آمریکا،گفت:ایرلاین های هندی هیچگاه به ایران برنامه پروازی نداشتند. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل "مهندس کوروش فتاحی عضو هیئت مدیره ومعاون فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: ایرلاین های هندی تاکنون پروازی را به فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) نداشته اند و خبر برخی رسانه ها مبنی بر توقف یا بازنگری در برنامه پروازی شرکت های هواپیمایی هندی به ایران صحیح نیست. فتاحی ادامه داد: البته شرکت های ایرانی به شهرهای مختلف هند پرواز دارند اما شرکت های هندی به فرودگاه امام خمینی(ره) پروازی نداشته اند.گفتنی است، اکونومیک تایمز در خبری مدعی شده بود پس از مواضع سختگ
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
با اجرای پروژه راه اندازی شبکه کنترل و دیسپچ شبکه توزیع برق شهر فرودگاهی ، گامی مهم و موثر در راستای سند چشم انداز شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برخواهیم داشت و حرکت برزگی به سمت هوشمندسازی تجهیزات و زیرساخت های استراتژیک شهر فرودگاهی انجام خواهیم داد. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)مجید داودی مدیر کل تامین و تجهیز فرودگاهی در حاشیه بازدید از مرکز دیسپاچینگ توزیع برق استان البرز که به عنوان الگوی موفق اجرای این پروژه در سطح کشور شناخته شده است ، با اعلام موارد فوق افزود : با توجه به پتانسیل بالای شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) میتوان بر اساس برنامه ای منظم و مدون و به همت متخصصین شاغل در حوزه برق فرودگاه ، فرودگاه امام خمینی (ره) را بعنوان الگوی مناسب و توانمن
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
امروز چهارشنبه 20بهمن 1395  جشن سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)با حضور اعضای هیئت مدیره ،فرماندهان نظامی انتظامی مستقر در شهر فرودگاهی ، مدیران ومعاونان ایرالاین ها وکارکنان شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برگزار شد. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در این مراسم مهندس کورش فتاحی عضو هیئت مدیره ومعاونت فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در خصوص  انقلاب اسلامی ایران وایام الله دهه فجر صحبت کردند سپس مهندس فاتحی مدیر کل گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) وجانباز 8سال دفاع مقدس در خصوص انقلاب وخاطرات مجروحیتشان صحبت کردند .  در ادامه مراسم گروه موسیقی سنتی خزان به خوانندگی رضوان موسیقی زنده ا
یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
 فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با ۳ هزار و ۶۹۱ پرواز توانست بیشترین سهم از پروازهای بین‌المللی ایران را به خود اختصاص دهد. به گزارش روابط‌عمومی  وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)  به نقل از تین‌نیوز، در دی‌ماه امسال ۵ هزار و ۶۵۸ پرواز بین‌المللی از فرودگاه‌های ایران صورت گرفت که به وسیله آن‌ها ۷۲۲ هزار و ۱۸۴ مسافر اعزام و پذیرش و ۱۴ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۷۵۶ کیلوگرم بار ارسال و پست شد. بر اساس آمار ارایه شده از سوی گروه آمار اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی اداره‌کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با ۳ هزار و ۶۹۱ پرواز موفق به جابه‌جایی ۴۹۶ هزار و ۳۹۹ مسافر و ۱۰ میلیون و ۲۴۶ هزار و