خوش آمدید — امروز پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۳
اطلاعیه
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۰۲:۳۹
تهران
امروز پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۳
16°
16°
8°
فردا ۹ آبان ۱۳۹۳
16°
10°
۱۰ آبان ۱۳۹۳
17°
9°
۱۱ آبان ۱۳۹۳
16°
8°
۱۲ آبان ۱۳۹۳
15°
8°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Iranair 30IR722 Hamburg Delayed 10:00:00 PM 11:40:00 PM 10/30/2014
Meraj Air 30JI4802 Najaf On time 10:15:00 PM 10:15:00 PM 10/30/2014
Mahan Air 30W5143 Damascus On time 10:45:00 PM 10:45:00 PM 10/30/2014
Iranair 30IR658 Dubai On time 10:50:00 PM 10:50:00 PM 10/30/2014
Caspian Air 30IV7941 Istanbul On time 11:15:00 PM 11:15:00 PM 10/30/2014
Mahan Air 30W5064 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 10/30/2014
Iran Aseman 30EP521 Dubai Cancelled 11:40:00 PM 11:40:00 PM 10/30/2014
Air Arabia 30G9201 Sharjah Arrived 2:00:00 PM 1:54:51 PM 10/30/2014
Iranair 30IR813 Karachi Arrived Custom inspection 2:00:00 PM 2:33:28 PM 10/30/2014
Qeshm Air 30QB2216 Najaf Arrived Passport inspection 2:30:00 PM 3:07:31 PM 10/30/2014
Qeshm Air 30QB2203 Dubai Arrived Passport inspection 2:50:00 PM 3:09:47 PM 10/30/2014
TurkishAir 30TK870 Istanbul Arrived Custom inspection 2:55:00 PM 2:46:00 PM 10/30/2014
Mahan Air 30W5119 Ankara Arrived 3:00:00 PM 2:17:50 PM 10/30/2014
Iran Aseman 30EP567 Mazar-i-Shar On time Wait for announce 3:00:00 PM 3:00:00 PM 10/30/2014
Mahan Air 30W5113 Istanbul Arrived Custom inspection 3:10:00 PM 2:51:25 PM 10/30/2014
Mahan Air 30W5062 Dubai On time 5:05:00 PM 5:05:00 PM 10/30/2014
Gulf Air 30GF332 Bahrain On time 5:15:00 PM 5:15:00 PM 10/30/2014
Emirates 30EK979 Dubai On time 5:35:00 PM 5:35:00 PM 10/30/2014
Iran Aseman 30EP551 Yerevan Delayed 6:00:00 PM 7:00:00 PM 10/30/2014
Qeshm Air 30QB2240 Najaf On time 7:00:00 PM 7:00:00 PM 10/30/2014
Iranair 30IR3418 Najaf Delayed 7:40:00 PM 9:10:00 PM 10/30/2014
Emirates 30EK977 Dubai On time 7:55:00 PM 7:55:00 PM 10/30/2014
Taban 30HH6332 Dubai On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 10/30/2014
Qeshm Air 30QB2218 Najaf On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 10/30/2014
Zagros 30ZV4152 Najaf On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 10/30/2014
Iranair 30IR724 Amsterdam Delayed 8:10:00 PM 9:45:00 PM 10/30/2014
Iranair 30IR3414 Najaf On time 8:15:00 PM 8:15:00 PM 10/30/2014
Qatar Air 30QR486 Doha On time 9:10:00 PM 9:10:00 PM 10/30/2014
Iranair 30IR701 Baku Cancelled 9:30:00 PM 9:30:00 PM 10/30/2014
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Qatar Air 30QR487 Doha On time 10:10:00 PM 10:10:00 PM 10/30/2014
Meraj Air 30JI4805 Istanbul On time 10:45:00 PM 10:45:00 PM 10/30/2014
Iran Aseman 30EP510 Istanbul On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 10/30/2014
Qeshm Air 30QB2245 Istanbul On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 10/30/2014
Qeshm Air 30QB2215 Istanbul On time 11:50:00 PM 11:50:00 PM 10/30/2014
Iran Aseman 30EP550 Yerevan Departed 2:00:00 PM 3:15:51 PM 10/30/2014
Taban 30HH6331 Dubai Departed 3:00:00 PM 3:16:25 PM 10/30/2014
IraqiAirways 30IA120 Baghdad Departed 3:00:00 PM 3:24:56 PM 10/30/2014
Iranair 30IR3419 Najaf Delayed Check in now 3:30:00 PM 5:00:00 PM 10/30/2014
TurkishAir 30TK871 Istanbul On time Boarding 3:55:00 PM 3:55:00 PM 10/30/2014
Qeshm Air 30QB2219 Najaf On time Check in gate 4:00:00 PM 4:00:00 PM 10/30/2014
Iran Aseman 30EP560 Kabul On time Check in gate 4:00:00 PM 4:00:00 PM 10/30/2014
Caspian Air 30IV7942 Istanbul On time Check in gate 4:15:00 PM 4:15:00 PM 10/30/2014
Mahan Air 30W5142 Damascus On time Check in gate 4:30:00 PM 4:30:00 PM 10/30/2014
Gulf Air 30GF333 Bahrain On time Check in now 6:00:00 PM 6:00:00 PM 10/30/2014
Mahan Air 30W5065 Dubai On time Check in now 6:10:00 PM 6:10:00 PM 10/30/2014
Mahan Air 30W5114 Istanbul On time 6:55:00 PM 6:55:00 PM 10/30/2014
Emirates 30EK980 Dubai On time 7:05:00 PM 7:05:00 PM 10/30/2014
Mahan Air 30W5081 Guang Zhou On time 7:15:00 PM 7:15:00 PM 10/30/2014
Mahan Air 30W5051 Bangkok On time 9:10:00 PM 9:10:00 PM 10/30/2014
Emirates 30EK978 Dubai On time 9:20:00 PM 9:20:00 PM 10/30/2014
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳
بیش از 15 هزار نفر از زائران خانه خدا به میهن بازگشتند مدیر روابط عمومی و امور بین الملل فرودگاه امام خمینی(ره) گفت: تعداد 15 هزار و 750 زائر بیت الله الحرام از طریق فرودگاه امام راحل به میهن اسلامی بازگشتند.   'علی کاشانی حیدری ' روز شنبه در گفت وگو با ایرنا اظهارداشت: از 17 مهر ماه ابتدای عملیات بازگشت حجاج بیت الله الحرام به کشور تا کنون 52 پرواز توسط شرکت های هواپیمایی ایران ایر، ماهان و سعودی صورت گرفته است و در این مدت 15 هزار و 750 زائربیت الله الحرام در قالب 109 کاروان از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به کشور بازگشتند.   وی افزود: در این مدت 24 پرواز توسط شرکت های ایران ایر، 15 پرواز ماهان و 13 پرواز را سعوی انجام و زائران استان های تهران، ق
شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳
مدیرکل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) گفت: بیش از 10 هزار نفر از زائران بیت الله الحرام از 17 مهرماه تا کنون از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) به میهن بازگشتند.   به گزارش روابط عمومی  و امور بین الملل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)‌ « سعید چلندری ، مدیرکل فرودگاه امام خمینی (ره) » روز شنبه با بیان این10 هزار حجاج بیت الله الحرام از 17 مهرماه جاری تا کنون به کشوربازگشتند، اظهارداشت: عملیات انتقال حجاج بیت الله الحرام ازطریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و توسط شرکت های هوایی ماهان، سعودی و ایران ایر انجام شد.   وی افزود: عملیات بازگشت حجاج طبق برنامه زمانبندی شده انجام و دربرخی از موارد علت تاخیر ورودی به فرودگاه امام خمینی(ره) و دیگر فر
چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳
بیش از 5000 نفر از زائران بیت الله الحرام به میهن بازگشتند مدیرکل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) گفت: بیش از 5 هزار نفر از زائران بیت الله الحرام از 17 مهرماه تا امروز از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) به میهن بازگشتند.   به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل فرودگاه امام خمینی (ره)  'سعید چلندری' روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان این 5 هزار حجاج بیت الله الحرام از 17 مهرماه جاری تا کنون به کشور بازگشتند، اظهار داشت: عملیات انتقال حجاج بیت الله الحرام با 17 پرواز از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) و توسط شرکت های هوایی ماهان، سعودی و ایران ایر انجام شد. وی افزود: عملیات بازگشت حجاج طبق برنامه زمانبندی شده انجام و در برخی از موارد علت تاخیر ورو
چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۳
حضورپهن پیکرترین هواپیمای مسافربری درفرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) سرانجام ایرباس 380 بدون کوچکترین مشکلی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) فرود آمد. روز گذشته نام فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به عنوان چهل و دومین فرودگاه که توانایی پذیرش غول پیکرترین هواپیمای مسافربری دنیا را پیدا کرده ثبت شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، ساعت شانزده هشتم مهرماه ایرباس 380 که عنوان غول پیکرترین هواپیمای مسافربری جهان را یدک می‌کشد روی باند فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) فرود آمد تا بخشی جدید از پیشرفت های کشورمان در حوزه فرودگاهی را به تصویر بکشد. این هواپیما برای نشست و برخاست به فرودگاه های ویژه با باند پروازی مخصوص و مس
‏فارسی‏English