خوش آمدید — امروز شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
مشاهده خبر

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

تاریخ ارسال: سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
کد: 1007210
بازدید: 557

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در نظر دارد:

1:خرید ونصب تجهیزات LEDترمینال مسافری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

2: خرید رنگ ترافیکی واجرای مارکینگ سطوح پروازی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

3:خرید ونصب چراغهای پروژکتور های LEDترمینال شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

4:خرید ونصب وراه اندازی علائم سطوح پروازی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

5:طراحی ، خرید ونصب وراه اندازی دکلهای روشنایی اپرون شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

را با مشخصات وشرایط کلی مندرج در روزنامه های ایران ودنیای اقتصاد در تاریخهای 14لغایت19اسفند1395 از طریق مناقصه به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

 

روابط عمومی وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)