خوش آمدید — امروز شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
مشاهده خبر

نخستین جلسه شورای عالی ایمنی شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد

تاریخ ارسال: چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶
کد: 1007287
بازدید: 216

 علی عسگری عضو هیئت مدیره وقائم مقام معاونت فرودگاهی  بیان نمود که شورای عالی ایمنی یک کمیته عالی است و به مسائل کلان از قبیل خط مشی ، تخصیص منابع و پایش عملکرد شرکت در حوزه ایمنی می پردازد و مسیر استراتژیک استقرار سیستم مدیریت ایمنی را مشخص و معین می نماید .
به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی ره " شورای عالی ایمنی به ریاست مدیر عامل شرکت برگزار میشود و کلیه مدیریت ارشد شرکت در بخشهای اجرایی در آن عضو می باشند .
در این جلسه که با حضور  مهندس محمود نویدی رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل و کلیه اعضاء تشکیل گردید نسبت به مسائل ایمنی فرودگاه و اجرای سیستم مدیریت ایمنی safety management system در کلیه ابعاد آن بحث و تبادل نظر بعمل آمد .

در  این جلسه  شورا تایید بر دستیابی به ایمنی علاوه بر رویکرد تبعیت بر الزامات و مقررات ، رویکرد مبتنی بر عملکرد نیزدر مورد استقرار سیستم مدیریت ایمنی تاکید گردید .
از مصوبات مهم اولین جلسه :
1-ایجاد دفتر ایمنی و تضمین کیفیت( QA) زیر نظر مدیر عامل
2-تعیین شاخص های اندازه گیری ایمنی در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
3-پشتیبانی همه جانبه در خصوص استقرار سیستم مدیریت ایمنی و تضمین کیفیت و کنترل های ضروری در خصوص عملیات شرکت
4- آموزش کلیه پرسنل به تناسب نوع فعالیت در خصوص مسائل مربوط به SMS
لازم به ذکر است جلسات شورای عالی ایمنی هر سه ماه یکبار تشکیل شده و مسائل مربوط به ایمنی در شرکت را مورد پایش قرار میدهد .

https://telegram.me/Ikac2


   روابط عمومی وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی ره