خوش آمدید — امروز شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اقدامات و عملکرد حوزه معاونت هوانوردی در سال 1396

بازدید: 57

 

حوزه عملیات هوانوردی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در ارائه سرویس مطلوب و ایمن پروازها در ایام نوروز 1396از تاریخ 1395/12/25 لغایت 1396/1/13 عملکرد درخشان و شایسته ای از خود بجای گذاشت.

با توجه به اتمام پروازهای نوروزی و تلاش های بی وقفه کارکنان در حوزه  عملیات هوانوردی ما را بر آن داشت تا با مهندس علیرضا مجذوبی سکان دار حوزه عملیات هوانوردی فرودگاه امام خمینی (ره)  در خصوص اقدامات صورت گرفته در حوزه مذکور گفتگویی داشته باشیم:

 ایشان ضمن تشکر از مجموعه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)  بویژه از کلیه همکاران خود در ادارات  مراقبت پرواز ، مهندسی الکترونیک هواپیمایی و مخابرات و فن آوری اطلاعات هوانوردی در خصوص اقدامات بعمل آمده در ایام مذکور گزارش مختصری را بیان نمودند.

  • برگزاری جلسات متعدد هماهنگی جهت عملیات پروازهای نوروزی 1396 با روسای ادارات تابعه حوزه عملیات هوانوردی ، وسایر بخش های فرودگاه جهت ایجاد انسجام و هماهنگی بیشتر در ارائه سرویس مطلوبتر و ایمن که این امر منجر به هدایت و کنترل 4157سورتی پرواز ایمن از تاریخ 1395/12/25 لغایت 1396/1/13 گردیده که بالاترین نرخ ترافیک مربوط به تاریخ 1395/12/29 با 271 سورتی پرواز بوده است که این امر رشد 3/12درصد آمار پرواز ها را نسبت به تاریخ مشابه سال 1395 نشان می دهد. به روز نگه داشتن دستگاههای ارتباطی و انجام سرویس های لازم جهت عملکرد مناسب سیستمهای ناوبری NDB ،ILS/DME,DVOR/DME ، تعمییر و نگهداری ، همچنین  جابجایی  دستگاههای ایکس ری به منظور  تسریع و تسهیل در روند اعزام و پذیرش جهت رفاه حال مسافر ین طبق نظر یگانهای بهره بردار مستقر در ترمینال مسافری ، دریافت و پردازش پیامهای هوانوردی از بیریفینگ به تعداد 5095 پیام ، دریافت و پردازش پیامها از TOC به تعداد 1800 پیام ، ارسال  پیام کارکرد مدارات شبکه AFTN در حوزه های هواشناسی ، مجوز های پروازی ، طرحهای پروازی(FPL)، پروازهای ورودی و خروجی،  بیریفینگ  مراقبت پرواز ،مرکز کنترل ،شرکت های هواپیمایی به تعداد 552466 پیام، همچنین  راه اندازی سیستم ارتباطی جهت تسهیل در امورعملیاتی بین ادارات مراقبت پرواز ، TOC ، مخابرات هوانوردی و واحد بریفینگ از دیگر اقدامات صورت گرفته در ایام نوروز 1396 بوده است.

  •  حوزه عملیات عملیات هوانوردی فرودگاه بین المللی حضرت امام(ره) بعنوان نماینده شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) همواره نسبت به ارائه سرویسهای ناوبری هوایی مطلوب و ایمنبر اساس وظایف ذاتی خود همچون گذشته با رویکرد تعامل ، همدلی و هماهنگی با کلیه بخشهای شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اهتمام ویژه ای داشته و از کلیه همکاران ساعی و پرتلاش در حوزه عملیات هوانوردی و سایر بخشهای فرودگاه تشکر و قدر دانی می نماید . همچنین حوزه عملیات هوانوردی از حمایت ، مساعت و همکاری مطلوب و شایسته کلیه مدیران ارشد شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) بویژه معاون محترم امور فرودگاهی نهایت امتنان را دارد.

 

  واحد اطلاع رسانی معاونت عملیات هوانوردی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)