خوش آمدید — امروز شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶

اقدامات نوروزی

بازدید: 47

هماهنگی ها و اقدامات  صورت گرفته در  راستای بهبود عملکرد در نوروز 96 به شرح ذیل می باشد :

 

  • انجام هماهنگی با ستاد اداره کل و تیم های عملیاتی
  • تنظیم برنامه کشیک
  • هماهنگی ستاد اداره مراقبت
  • افزودن موقعیت ناظر در برج مراقبت
  • مرور دستورالعمل های عملیاتی