خوش آمدید — امروز شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶

هزینه پارکینگ و نکات ایمنی

بازدید: 157494

1: با توجه به ماده 185-183-10 قانون مدنی و در چارچوب قوانین بیمه کشور و به دلیل عدم امکان کنترل در بدو ورود، مدیریت پارکینگ هیچگونه مسئولیتی در قبال ادعای صدمه به بدنه اتومبیل یا سرقت لوازم، اشیاء داخل، وسایل تزئینی و چادر ندارد.

2: در حفظ و سالم نگه داشتن کارت تا هنگام خروج دقت فرمایید .

3: آورنـــده کـــارت می تواند خودرو را از پارکینگ خارج نماید، در صورت مفقـود شدن کارت احراز مالکیت با مقامات قضایـی و انتظامـــی می باشد.

4: ازگذاشتن هر گونه وسایل  ارزشمند خود (چمدان، کیف، لباس، پول و غیره) در داخل اتومبیل جداً خودداری فرمایید.

5: از دادن وجه اضافه برتعرفه، انعام و سوئیچ اتومبیل به پرسنل پارکینگ جداً خود داری فرمایید و مدیریت پارکینگ مسئولیت در این خصوص ندارد.

6: هرگونه لوازم و اشیاء اضافی خودرو خود را بـــه انبـــار فـــرودگــاه تحویل دهید.

7: با توجه به وسعت پارکینگ خواهشمند است محل پارک خودر را به خاطر بسپارید.

8: در هنگام پارک از بسته بودن درب و شیشه خودروی و خاموش بودن چراغ ها اطمینان حاصل نمایید.

 

پارکینگ  مسقف (سرپوشیده)  فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

نوع خودرو

ورودیه (با یک ساعت توقف)

هر ساعت توقف اضافی

توقف شبانه روزی (24 ساعته) 

انواع خودرو

1500 تومان

1000 تومان

13000 تومان

پارکینگ های غیر مسقف (2و3و4و5) فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

نوع خودرو

ورودیه (با یک ساعت توقف)

هر ساعت توقف اضافی

توقف شبانه روزی (24 ساعته) 

انواع خودرو

1000 تومان

600 تومان

9000 تومان

-به مبالغ فوق 9درصد ارزش افزوده اضافه می گردد.

ضمناً: سرویس ایاب و ذهاب شبانه روزی رایگان جهت انتقال مراجعین از پارکینگ غیر مسقف به ترمینال فرودگاه برقرار می باشد.

 

شماره تماس : 51007199 021