خوش آمدید — امروز یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵

هزینه پارکینگ

بازدید: 136909

پارکینگ  مسقف (سرپوشیده)  فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

نوع خودرو

ورودیه (با یک ساعت توقف)

هر ساعت توقف اضافی

توقف شبانه روزی (24 ساعته) با ورودیه

انواع خودرو

1500 تومان

1000 تومان

13000 تومان

پارکینگ های غیر مسقف (2و3و4و5) فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

نوع خودرو

ورودیه (با یک ساعت توقف)

هر ساعت توقف اضافی

توقف شبانه روزی (24 ساعته) با ورودیه

انواع خودرو

1000 تومان

600 تومان

9000 تومان

ضمناً: سرویس ایاب و ذهاب شبانه روزی رایگان جهت انتقال مراجعین از پارکینگ غیر مسقف به ترمینال فرودگاه برقرار می باشد.

هزینه سرقت ویا آسیب خارجی به خودرو نیز پس از کارشناسی و تایید پلیس توسط پیمانکار اداره کننده پارکینگ قابل پرداخت است.

شماره تماس : 51007199 021