خوش آمدید — امروز شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

حمل و نقل

بازدید: 242411

انواع خودروهای استفاده شده در ناوگان تاکسی رانی شامل خودروهای سمند ، تویوتاکمری ،فولکس کدی و ون می باشد.
نرخ کرایه تاکسی های فرودگاه بین المللی امام خمینی( ره ) بر اساس آخرین نرخ گزاری به شرح ذیل است :

1.نرخ کرایه تاکسی سمند:    700،000 ریال

2.نرخ کرایه تاکسی تویوتا کمری و فولکس کدی:  750،000 ریال

3. نرخ کرایه تاکسی ون: 800،000 ریال

4. نرخ کرایه تاکسی تویوتا((RAV4))راوفور     750،000 ریال

جهت رزرو تاکسی از سطح شهر به مقصد فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) لطفا ً با شرکت های دارای مجوز به شماره های ذیل تماس حاصل فرمائید.
1833 : شرکت سیر وسفر فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
1828 : شرکت تاکسی بیسیم تهران

1804 :  شرکت تاکسی لوکس

https://telegram.me/Ikac2