خوش آمدید — امروز جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Iranair IR658 Dubai Arrived Landed 10:30:00 PM 12:18:11 AM 10/21/2016
Sun Express XQ5680 Adana Delayed 11:05:00 PM 1:30:00 AM 10/21/2016
Alitalia AZ756 Rome Arrived Custom inspection 11:50:00 PM 11:52:02 PM 10/20/2016
TurkishAir TK870 Istanbul On time 1:05:00 PM 1:05:00 PM 10/21/2016
Mahan Air W5143 Damascus On time 1:15:00 AM 1:15:00 AM 10/21/2016
Aeroflot SU512 Moscow On time 1:20:00 AM 1:20:00 AM 10/21/2016
Iranair IR710 London On time 1:30:00 AM 1:30:00 AM 10/21/2016
Iranair IR718 Istanbul On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 10/21/2016
Mahan Air W5050 Bangkok On time 1:40:00 AM 1:40:00 AM 10/21/2016
Mahan Air W51117 Sochi Cancelled 1:45:00 PM 1:45:00 PM 10/21/2016
BoraJet YB9802 Adana On time 1:50:00 AM 1:50:00 AM 10/21/2016
Air Arabia G9201 Sharjah On time 1:50:00 PM 1:50:00 PM 10/21/2016
Taban HH6358 Najaf On time 10:00:00 AM 10:00:00 AM 10/21/2016
Qatar Air QR482 Doha On time 10:35:00 AM 10:35:00 AM 10/21/2016
Iranair IR807 Tashkent Cancelled 11:00:00 AM 11:00:00 AM 10/21/2016
Mahan Air W51171 Erbil On time 11:30:00 AM 11:30:00 AM 10/21/2016
Mahan Air W5064 Dubai Cancelled 12:01:00 AM 12:01:00 AM 10/21/2016
Mahan Air W5115 Istanbul Arrived Custom inspection 12:01:00 AM 11:41:28 PM 10/20/2016
Lufthansa LH600 Frankfurt Arrived Passport inspection 12:10:00 AM 11:59:53 PM 10/20/2016
Mahan Air W51115 Tbilisi Cancelled 12:20:00 AM 12:20:00 AM 10/21/2016
Ukraine Int PS751 Kiev Arrived Passport inspection 12:25:00 AM 12:05:01 AM 10/21/2016
TurkishAir TK874 Istanbul Arrived Passport inspection 12:30:00 AM 12:14:20 AM 10/21/2016
Taban HH6382 Tbilisi Cancelled 12:30:00 PM 12:30:00 PM 10/21/2016
Iranair IR696 Damascus Delayed 12:40:00 AM 3:10:00 AM 10/21/2016
Iranair IR3408 Baghdad Arrived Landed 12:45:00 AM 12:24:25 AM 10/21/2016
TurkishAir TK834 Konya Cancelled 12:50:00 PM 12:50:00 PM 10/21/2016
Austrian Air OS871 Vienna On time 2:00:00 AM 2:00:00 AM 10/21/2016
Iranair IR3412 Najaf On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 10/21/2016
Mahan Air W5113 Istanbul On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 10/21/2016
Mahan Air W5119 Ankara On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 10/21/2016
Aegean A3948 Athens On time 2:05:00 AM 2:05:00 AM 10/21/2016
Fly Dubai FZ241 Dubai On time 2:10:00 PM 2:10:00 PM 10/21/2016
Atlas Jet KK6570 Istanbul On time 2:20:00 AM 2:20:00 AM 10/21/2016
Iranair IR801 Beijing Cancelled 2:25:00 AM 2:25:00 AM 10/21/2016
Qeshm Air QB2244 Isparta On time 2:25:00 AM 2:25:00 AM 10/21/2016
Emirates EK975 Dubai On time 2:30:00 AM 2:30:00 AM 10/21/2016
Pegasus PC512 Istanbul On time 2:35:00 AM 2:35:00 AM 10/21/2016
Qeshm Air QB2203 Dubai On time 2:40:00 PM 2:40:00 PM 10/21/2016
Germania ST3328 Berlin On time 2:55:00 AM 2:55:00 AM 10/21/2016
Iran Aseman EP585 Najaf On time 2:55:00 PM 2:55:00 PM 10/21/2016
Etihad EY343 Abu Dhabi On time 3:00:00 AM 3:00:00 AM 10/21/2016
TurkishAir TK872 Istanbul On time 3:10:00 AM 3:10:00 AM 10/21/2016
Mahan Air W5082 KualaLumpur On time 3:15:00 AM 3:15:00 AM 10/21/2016
Qatar Air QR490 Doha On time 3:25:00 AM 3:25:00 AM 10/21/2016
Mahan Air W5080 Guang Zhou Delayed 4:00:00 AM 4:25:00 AM 10/21/2016
Mahan Air W5076 Shanghai Delayed 4:15:00 AM 5:05:00 AM 10/21/2016
Lufthansa LH602 Munich On time 4:20:00 AM 4:20:00 AM 10/21/2016
TurkishAir TK878 Istanbul On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 10/21/2016
Iran Aseman EP511 Istanbul Cancelled 5:00:00 AM 5:00:00 AM 10/21/2016
British Air BA0153 London On time 5:25:00 AM 5:25:00 AM 10/21/2016
Taban HH6372 Istanbul On time 5:40:00 AM 5:40:00 AM 10/21/2016
Meraj Air JI4804 Istanbul Cancelled 5:50:00 AM 5:50:00 AM 10/21/2016
Zagros ZV3010 Isparta On time 6:00:00 AM 6:00:00 AM 10/21/2016
ATA Airlines I35404 Istanbul Cancelled 6:10:00 AM 6:10:00 AM 10/21/2016
Taban HH6322 Izmir Cancelled 6:30:00 AM 6:30:00 AM 10/21/2016
Meraj Air JI4816 Isparta On time 6:30:00 AM 6:30:00 AM 10/21/2016
Zagros ZV3046 Isparta Cancelled 8:00:00 AM 8:00:00 AM 10/21/2016
Freebird FH966 Adana On time 8:00:00 AM 8:00:00 AM 10/21/2016
Atlas Jet KK520 Adana On time 8:00:00 AM 8:00:00 AM 10/21/2016
Emirates EK971 Dubai On time 9:25:00 AM 9:25:00 AM 10/21/2016
Azerbaijan J28017 Baku On time 9:25:00 AM 9:25:00 AM 10/21/2016
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Sun Express XQ5681 Adana Delayed Check in now 11:55:00 PM 2:30:00 AM 10/21/2016
Mahan Air W51150 Yerevan On time 1:00:00 PM 1:00:00 PM 10/21/2016
Azerbaijan J28018 Baku On time 1:05:00 PM 1:05:00 PM 10/21/2016
Qeshm Air QB2215 Istanbul On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 10/21/2016
Azerbaijan J28006 Baku On time Check in gate 1:35:00 AM 1:35:00 AM 10/21/2016
TurkishAir TK835 Konya Cancelled 1:50:00 PM 1:50:00 PM 10/21/2016
Iranair IR3413 Najaf On time 10:00:00 AM 10:00:00 AM 10/21/2016
Mahan Air W5063 Dubai Cancelled 10:00:00 AM 10:00:00 AM 10/21/2016
Zagros ZV3049 Izmir On time 10:30:00 AM 10:30:00 AM 10/21/2016
Emirates EK972 Dubai On time 10:40:00 AM 10:40:00 AM 10/21/2016
Iran Aseman EP584 Najaf On time 10:55:00 AM 10:55:00 AM 10/21/2016
Taban HH6357 Najaf On time 11:00:00 AM 11:00:00 AM 10/21/2016
ATA Airlines I35403 Istanbul On time 11:00:00 AM 11:00:00 AM 10/21/2016
Taban HH6369 Astrakhan On time 11:30:00 AM 11:30:00 AM 10/21/2016
Qatar Air QR483 Doha On time 11:35:00 AM 11:35:00 AM 10/21/2016
Iranair IR3417 Najaf On time 12:00:00 PM 12:00:00 PM 10/21/2016
Air Asia D7777 KualaLumpur Departed 12:05:00 AM 12:20:58 AM 10/21/2016
Mahan Air W5116 Istanbul Cancelled 12:30:00 PM 12:30:00 PM 10/21/2016
TurkishAir TK875 Istanbul On time Check in now 2:00:00 AM 2:00:00 AM 10/21/2016
Lufthansa LH601 Frankfurt On time Check in now 2:10:00 AM 2:10:00 AM 10/21/2016
Aeroflot SU513 Moscow On time Check in now 2:30:00 AM 2:30:00 AM 10/21/2016
BoraJet YB9803 Adana On time Check in now 2:30:00 AM 2:30:00 AM 10/21/2016
Air Arabia G9202 Sharjah On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 10/21/2016
TurkishAir TK871 Istanbul On time 2:35:00 PM 2:35:00 PM 10/21/2016
Alitalia AZ757 Rome On time Check in now 2:45:00 AM 2:45:00 AM 10/21/2016
Austrian Air OS872 Vienna On time Check in now 2:55:00 AM 2:55:00 AM 10/21/2016
Iranair IR3419 Najaf On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 10/21/2016
Aegean A3949 Athens On time Check in now 3:05:00 AM 3:05:00 AM 10/21/2016
TurkishAir TK899 Istanbul On time Check in now 3:10:00 AM 3:10:00 AM 10/21/2016
Pegasus PC513 Istanbul On time Check in now 3:25:00 AM 3:25:00 AM 10/21/2016
Iranair IR806 Tashkent Cancelled 3:55:00 AM 3:55:00 AM 10/21/2016
Emirates EK976 Dubai On time 3:55:00 AM 3:55:00 AM 10/21/2016
Germania ST3329 Berlin On time 3:55:00 AM 3:55:00 AM 10/21/2016
Etihad EY344 Abu Dhabi On time 4:00:00 AM 4:00:00 AM 10/21/2016
Atlas Jet KK6571 Istanbul On time 4:00:00 AM 4:00:00 AM 10/21/2016
TurkishAir TK873 Istanbul On time 4:10:00 AM 4:10:00 AM 10/21/2016
Ukraine Int PS752 Kiev On time 4:25:00 AM 4:25:00 AM 10/21/2016
Qatar Air QR491 Doha On time 4:35:00 AM 4:35:00 AM 10/21/2016
Iranair IR719 Istanbul On time 5:45:00 AM 5:45:00 AM 10/21/2016
Iranair IR751 Milan On time 5:50:00 AM 5:50:00 AM 10/21/2016
Mahan Air W5112 Istanbul On time 5:50:00 AM 5:50:00 AM 10/21/2016
Lufthansa LH603 Munich On time 5:55:00 AM 5:55:00 AM 10/21/2016
Iranair IR733 Paris On time 6:10:00 AM 6:10:00 AM 10/21/2016
UM Air UF208 Kiev On time 6:15:00 AM 6:15:00 AM 10/21/2016
Mahan Air W5100 Dusseldorf On time 6:20:00 AM 6:20:00 AM 10/21/2016
TurkishAir TK879 Istanbul On time 6:30:00 AM 6:30:00 AM 10/21/2016
Mahan Air W5118 Ankara On time 6:30:00 AM 6:30:00 AM 10/21/2016
Iranair IR810 Mumbai On time 6:35:00 AM 6:35:00 AM 10/21/2016
Iranair IR729 Cologne On time 7:00:00 AM 7:00:00 AM 10/21/2016
Qeshm Air QB2217 Najaf On time 7:00:00 AM 7:00:00 AM 10/21/2016
Mahan Air W5061 Dubai On time 7:00:00 AM 7:00:00 AM 10/21/2016
Mahan Air W51170 Erbil On time 7:15:00 AM 7:15:00 AM 10/21/2016
British Air BA0152 London On time 7:35:00 AM 7:35:00 AM 10/21/2016
Mahan Air W5084 Moscow Cancelled 7:45:00 AM 7:45:00 AM 10/21/2016
Mahan Air W51118 Sochi Cancelled 7:45:00 AM 7:45:00 AM 10/21/2016
Taban HH6381 Tbilisi Cancelled 8:00:00 AM 8:00:00 AM 10/21/2016
Atlas Jet KK523 Adana On time 9:00:00 AM 9:00:00 AM 10/21/2016
Iranair IR3421 Najaf On time 9:00:00 AM 9:00:00 AM 10/21/2016
Meraj Air JI4803 Najaf On time 9:00:00 AM 9:00:00 AM 10/21/2016
Freebird FH891 Adana On time 9:00:00 AM 9:00:00 AM 10/21/2016
Zagros ZV3013 Najaf On time 9:00:00 AM 9:00:00 AM 10/21/2016
Qeshm Air QB2202 Dubai On time 9:30:00 AM 9:30:00 AM 10/21/2016