خوش آمدید — امروز چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
China South CZ6025 Urumqi Delayed 10:00:00 PM 2:00:00 AM 6/30/2016
BoraJet YB9802 Adana Delayed 10:00:00 PM 3:15:00 AM 6/30/2016
Qatar Air QR498 Doha On time 10:25:00 PM 10:25:00 PM 6/29/2016
Meraj Air JI4806 Istanbul On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 6/29/2016
Iranair IR712 Stockholm On time New time 10:45:00 PM 10:10:00 PM 6/29/2016
Sun Express XQ5688 Adana On time 11:00:00 PM 11:00:00 PM 6/29/2016
Azerbaijan J28005 Baku On time 11:25:00 PM 11:25:00 PM 6/29/2016
Iranair IR658 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 6/29/2016
Mahan Air W5064 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 6/29/2016
TurkishAir TK898 Istanbul On time 11:40:00 PM 11:40:00 PM 6/29/2016
Iranair IR3406 Najaf Arrived 6:55:00 PM 7:33:51 PM 6/29/2016
Iranair IR720 Frankfurt Arrived Custom inspection 7:50:00 PM 8:02:34 PM 6/29/2016
Air France AF738 Paris Arrived Custom inspection 8:20:00 PM 8:15:10 PM 6/29/2016
Thai AirAsia XJ450 Bangkok Arrived 8:20:00 PM 7:38:51 PM 6/29/2016
Emirates EK977 Dubai Arrived Landed 8:55:00 PM 8:42:03 PM 6/29/2016
Qeshm Air QB2214 Istanbul On time 9:55:00 PM 9:55:00 PM 6/29/2016
Mahan Air W5115 Istanbul On time 1:00:00 AM 1:00:00 AM 6/30/2016
KLM KL433 Amsterdam On time 1:05:00 AM 1:05:00 AM 6/30/2016
Lufthansa LH600 Frankfurt On time 1:10:00 AM 1:10:00 AM 6/30/2016
Ukraine Int PS751 Kiev On time 1:25:00 AM 1:25:00 AM 6/30/2016
TurkishAir TK874 Istanbul On time 1:30:00 AM 1:30:00 AM 6/30/2016
Iranair IR714 Ankara On time 12:45:00 AM 12:45:00 AM 6/30/2016
Alitalia AZ756 Rome On time 12:50:00 AM 12:50:00 AM 6/30/2016
Aeroflot SU512 Moscow On time 2:20:00 AM 2:20:00 AM 6/30/2016
Qeshm Air QB2272 Tbilisi On time 2:30:00 AM 2:30:00 AM 6/30/2016
Mahan Air W5050 Bangkok On time 2:40:00 AM 2:40:00 AM 6/30/2016
Austrian Air OS871 Vienna On time 3:00:00 AM 3:00:00 AM 6/30/2016
Taban HH6372 Istanbul On time 3:00:00 AM 3:00:00 AM 6/30/2016
Aegean A3948 Athens On time 3:05:00 AM 3:05:00 AM 6/30/2016
Atlas Jet KK6570 Istanbul On time 3:20:00 AM 3:20:00 AM 6/30/2016
Mahan Air W5078 Beijing On time 3:20:00 AM 3:20:00 AM 6/30/2016
Emirates EK975 Dubai On time 3:30:00 AM 3:30:00 AM 6/30/2016
Pegasus PC512 Istanbul On time 3:35:00 AM 3:35:00 AM 6/30/2016
Oman Air WY431 Muscat On time 3:45:00 AM 3:45:00 AM 6/30/2016
Iranair IR738 Rome On time 3:50:00 AM 3:50:00 AM 6/30/2016
Etihad EY343 Abu Dhabi On time 4:00:00 AM 4:00:00 AM 6/30/2016
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Caspian Air IV7946 Isparta On time Check in gate 10:00:00 PM 10:00:00 PM 6/29/2016
Mahan Air W5077 Shanghai On time Check in gate 10:00:00 PM 10:00:00 PM 6/29/2016
Mahan Air W5051 Bangkok On time Check in now 10:10:00 PM 10:10:00 PM 6/29/2016
Emirates EK978 Dubai On time Check in now 10:20:00 PM 10:20:00 PM 6/29/2016
Mahan Air W5083 KualaLumpur On time Check in now 10:30:00 PM 10:30:00 PM 6/29/2016
Iran Aseman EP510 Istanbul On time Check in now 11:00:00 PM 11:00:00 PM 6/29/2016
BoraJet YB9803 Adana Delayed 11:00:00 PM 4:00:00 AM 6/30/2016
Meraj Air JI4805 Istanbul On time Check in now 11:30:00 PM 11:30:00 PM 6/29/2016
Qeshm Air QB2245 Isparta On time Check in now 11:30:00 PM 11:30:00 PM 6/29/2016
China South CZ6026 Urumqi Delayed 11:30:00 PM 3:00:00 AM 6/30/2016
Qatar Air QR499 Doha On time Check in now 11:30:00 PM 11:30:00 PM 6/29/2016
Sun Express XQ5689 Adana On time Check in now 11:50:00 PM 11:50:00 PM 6/29/2016
Zagros ZV3047 Isparta On time Check in now 11:50:00 PM 11:50:00 PM 6/29/2016
ATA Airlines I35403 Istanbul On time Check in now 11:55:00 PM 11:55:00 PM 6/29/2016
Qeshm Air QB2273 Tbilisi On time Check in gate 9:30:00 PM 9:30:00 PM 6/29/2016
Mahan Air W5081 Guang Zhou On time Check in gate 9:30:00 PM 9:30:00 PM 6/29/2016
Thai AirAsia XJ451 Bangkok On time Check in gate 9:50:00 PM 9:50:00 PM 6/29/2016
Etihad EY348 Abu Dhabi On time Check in gate 9:50:00 PM 9:50:00 PM 6/29/2016
Qeshm Air QB2247 Isparta On time 1:00:00 AM 1:00:00 AM 6/30/2016
Zagros ZV3001 Istanbul On time 1:25:00 AM 1:25:00 AM 6/30/2016
Azerbaijan J28006 Baku On time 2:35:00 AM 2:35:00 AM 6/30/2016
TurkishAir TK875 Istanbul On time 3:00:00 AM 3:00:00 AM 6/30/2016
KLM KL434 Amsterdam On time 3:05:00 AM 3:05:00 AM 6/30/2016
Lufthansa LH601 Frankfurt On time 3:10:00 AM 3:10:00 AM 6/30/2016
Aeroflot SU513 Moscow On time 3:30:00 AM 3:30:00 AM 6/30/2016
Alitalia AZ757 Rome On time 3:45:00 AM 3:45:00 AM 6/30/2016
Austrian Air OS872 Vienna On time 3:55:00 AM 3:55:00 AM 6/30/2016
Aegean A3949 Athens On time 4:05:00 AM 4:05:00 AM 6/30/2016