خوش آمدید — امروز شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۳

اطلاعات پروازهای روزانه

پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
پروازهای خروجی
Air LineFlight No.LocationStatusDescriptionTimeEst/ActDate
China South 30CZ6026 Urumqi On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 8/30/2014
Emirates 30EK978 Dubai On time 10:45:00 PM 10:45:00 PM 8/30/2014
Iran Aseman 30EP510 Istanbul On time 10:50:00 PM 10:50:00 PM 8/30/2014
Iran Aseman 30EP520 Dubai Delayed Check in now 3:00:00 PM 4:30:00 PM 8/30/2014
Iran Aseman 30EP560 Kabul On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 8/30/2014
Iran Aseman 30EP566 Mazar-i-Shar Delayed Wait for announce 11:00:00 AM 11:30:00 AM 8/30/2014
Air Arabia 30G9202 Sharjah On time Check in now 3:30:00 PM 3:30:00 PM 8/30/2014
Taban 30HH6357 Najaf On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 8/30/2014
Taban 30HH6373 Istanbul On time 11:15:00 PM 11:15:00 PM 8/30/2014
IraqiAirways 30IA112 Baghdad On time 4:00:00 PM 4:00:00 PM 8/30/2014
IraqiAirways 30IA116 Najaf On time 9:00:00 PM 9:00:00 PM 8/30/2014
IraqiAirways 30IA198 Baghdad On time 5:00:00 PM 5:00:00 PM 8/30/2014
Meraj Air 30IJ4805 Istanbul On time 11:45:00 PM 11:45:00 PM 8/30/2014
Iranair 30IR713 Stockholm Delayed Check in gate 7:30:00 AM 2:00:00 PM 8/30/2014
Caspian Air 30IV7912 Najaf On time 4:45:00 PM 4:45:00 PM 8/30/2014
Caspian Air 30IV7914 Najaf On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 8/30/2014
Azerbaijan 30J2106 Baku Departed 12:30:00 PM 12:41:50 PM 8/30/2014
Qeshm Air 30QB2219 Isparta On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 8/30/2014
Qeshm Air 30QB2269 Istanbul On time Boarding 1:00:00 PM 1:00:00 PM 8/30/2014
Qatar Air 30QR489 Doha Departed 11:55:00 AM 12:31:32 PM 8/30/2014
TurkishAir 30TK871 Istanbul On time 3:55:00 PM 3:55:00 PM 8/30/2014
Mahan Air 30W5051 Bangkok Cancelled 9:30:00 PM 9:30:00 PM 8/30/2014
Mahan Air 30W5065 Dubai On time 6:15:00 PM 6:15:00 PM 8/30/2014
Mahan Air 30W5077 Shanghai On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 8/30/2014
Mahan Air 30W51108 Isparta On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 8/30/2014
Mahan Air 30W5114 Istanbul On time 7:00:00 PM 7:00:00 PM 8/30/2014
Zagros 30ZV4151 Najaf On time Check in now 2:30:00 PM 2:30:00 PM 8/30/2014
پروازهای ورودی
Air LineFlight No.LocationStatusDescriptionTimeEst/ActDate
Alitalia 30AZ756 Rome On time 10:50:00 PM 10:50:00 PM 8/30/2014
China South 30CZ6025 Urumqi On time 10:00:00 PM 10:00:00 PM 8/30/2014
Emirates 30EK977 Dubai On time 9:25:00 PM 9:25:00 PM 8/30/2014
Iran Aseman 30EP521 Dubai Delayed 8:25:00 PM 9:50:00 PM 8/30/2014
Iran Aseman 30EP551 Yerevan Delayed 1:50:00 PM 2:15:00 PM 8/30/2014
Iran Aseman 30EP567 Mazar-i-Shar On time 4:00:00 PM 4:00:00 PM 8/30/2014
Air Arabia 30G9201 Sharjah On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 8/30/2014
Taban 30HH6340 Phuket Cancelled 2:30:00 PM 2:30:00 PM 8/30/2014
Taban 30HH6358 Najaf On time 9:30:00 PM 9:30:00 PM 8/30/2014
IraqiAirways 30IA111 Baghdad On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 8/30/2014
IraqiAirways 30IA115 Najaf On time 8:00:00 PM 8:00:00 PM 8/30/2014
IraqiAirways 30IA197 Baghdad On time 4:00:00 PM 4:00:00 PM 8/30/2014
Iranair 30IR3414 Najaf Delayed 7:50:00 PM 9:35:00 PM 8/30/2014
Iranair 30IR658 Dubai On time 11:50:00 PM 11:50:00 PM 8/30/2014
Iranair 30IR660 Beirut Delayed 1:40:00 PM 2:00:00 PM 8/30/2014
Iranair 30IR712 Stockholm Delayed 8:30:00 PM 6:00:00 AM 8/31/2014
Iranair 30IR716 Vienna Delayed 5:40:00 PM 7:45:00 PM 8/30/2014
Iranair 30IR720 Frankfurt Delayed 9:10:00 PM 9:35:00 PM 8/30/2014
Iranair 30IR815 Kualalumpur On time 6:20:00 PM 6:20:00 PM 8/30/2014
Caspian Air 30IV7911 Najaf On time 8:15:00 PM 8:15:00 PM 8/30/2014
Caspian Air 30IV7929 Dubai On time 3:20:00 PM 3:20:00 PM 8/30/2014
Azerbaijan 30J2105 Baku Arrived 11:30:00 AM 11:29:24 AM 8/30/2014
Qeshm Air 30QB2203 Dubai On time 3:50:00 PM 3:50:00 PM 8/30/2014
Qeshm Air 30QB2236 Baghdad Cancelled 9:05:00 PM 9:05:00 PM 8/30/2014
Qeshm Air 30QB2258 Varna Cancelled 5:45:00 PM 5:45:00 PM 8/30/2014
Qeshm Air 30QB2268 Istanbul On time 8:35:00 PM 8:35:00 PM 8/30/2014
Aeroflot 30SU512 Moscow On time 11:15:00 PM 11:15:00 PM 8/30/2014
TurkishAir 30TK870 Istanbul On time 2:55:00 PM 2:55:00 PM 8/30/2014
Mahan Air 30W5060 Dubai On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 8/30/2014
Mahan Air 30W5101 Dusseldorf On time 7:30:00 PM 7:30:00 PM 8/30/2014
Mahan Air 30W51102 Kabul Cancelled 3:15:00 PM 3:15:00 PM 8/30/2014
Mahan Air 30W5113 Istanbul On time 2:45:00 PM 2:45:00 PM 8/30/2014
Mahan Air 30W51155 Beirut On time 4:30:00 PM 4:30:00 PM 8/30/2014
Mahan Air 30W51187 Kuwait On time 8:45:00 PM 8:45:00 PM 8/30/2014
Zagros 30ZV4152 Najaf On time 7:00:00 PM 7:00:00 PM 8/30/2014
‏فارسی‏English