خوش آمدید — امروز شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Emirates EK977 Dubai On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 12/10/2016
Zagros ZV3014 Baghdad Arrived Landed 10:30:00 PM 9:45:01 PM 12/10/2016
Iranair IR658 Dubai On time 10:50:00 PM 10:50:00 PM 12/10/2016
Azerbaijan J28005 Baku On time 11:25:00 PM 11:25:00 PM 12/10/2016
Qeshm Air QB2218 Najaf Cancelled 11:30:00 PM 11:30:00 PM 12/10/2016
Mahan Air W5064 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 12/10/2016
Iranair IR712 Stockholm On time 11:40:00 PM 11:40:00 PM 12/10/2016
Qatar Air QR498 Doha Arrived Custom inspection 9:20:00 PM 8:58:48 PM 12/10/2016
China South CZ6025 Urumqi Delayed 9:25:00 PM 11:10:00 PM 12/10/2016
Iranair IR3414 Baghdad Arrived Landed 9:55:00 PM 9:40:38 PM 12/10/2016
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Qatar Air QR499 Doha On time Boarding 10:40:00 PM 10:40:00 PM 12/10/2016
China South CZ6026 Urumqi Delayed Check in gate 10:45:00 PM 12:30:00 AM 12/11/2016
Meraj Air JI4821 Denizli Cancelled 11:45:00 PM 11:45:00 PM 12/10/2016